Spelen op m’n kamertje, spelen op het plein. Zonder spelen zou het leven lang zo leuk niet zijn. Laat de kinderen uit volle borst meezingen met dit lied!

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Muziek

Lessuggestie

Houd een klassengesprek over het onderwerp ‘spelen’ en maak een woordweb op het bord. Laat daarna het lied horen. Het is belangrijk dat de kinderen vaak naar het lied luisteren zonder mee te zingen.
Geef dus diverse luisteropdrachten en controleer steeds de antwoorden door het lied te laten horen.

Begin bijvoorbeeld met de volgende luisteropdracht: welke speelonderwerpen die op het bord staat komen ook in het lied voor? Vraag ook of iemand weet hoeveel coupletten er in het lied voorbij kwamen. En wie kan vertellen waarover het eerste couplet gaat? (En het tweede? En het derde?) Controleer steeds de antwoorden door terug te luisteren.

Laat het lied nog eens horen. Deze keer is de luisteropdracht: Hoeveel keer wordt het refrein in het lied gezongen? Stel ook andere luistervragen, bijvoorbeeld:
• Hoeveel regels heeft het refrein?
• Wat komt in ieder refrein terug?
• Zijn alle refreinen precies hetzelfde? Zo nee, wat is dan het verschil?
• Hoeveel keer komt het woord ‘spelen’ in het refrein voor?

Laat nu de tekst van het refrein zien en speel het lied af, terwijl de kinderen het refrein mee mogen zingen.
Veeg vervolgens steeds gedeeltes van het refrein uit of bedek de tekst en laat het weer een keer meezingen. Wie kent het refrein al van buiten?

Vervolgens kunt u het hele lied met de groep zingen. Bijvoorbeeld op de volgende manier:
• Laat de tekst op het bord zien. Verdeel de groep in twee delen.
• Groep 1 zingt de eerste regel van elk couplet, groep 2 de volgende, enzovoort.
• Het refrein wordt steeds door alle kinderen gezongen (of de jongens regel 1, de meisjes regel 2, enzovoort).

Wie weet zijn er vrijwilligers die als solist op willen treden en een couplet voor hun rekening willen nemen (waarbij de groep het refrein of het volgende couplet zingt). Of een solist zingt regel 1, de groep regel 2, enzovoort. Kies vormen die passen bij uw groep en varieer regelmatig.