Lekker op vakantie naar de camping, dat is pas leuk. Kom in de stemming met dit zomerse lied.

Aanleren en uitvoering

Een heel lastige en snelle zin in het liedje is deze: Voor het slaapzak – luchtbed – grasveld – tent – vermaak!

Leer dit zinnetje uitspreken door eerst langzaam te beginnen en het tempo steeds op te voeren. Leg uit dat ‘vermaak’ een oud woord voor plezier is, maar dat vermaak iets meer kneuterig in zich heeft.

In dit liedje zijn veel overgangen waar haast geen adem gehaald kan worden.
Laat deze tekst op het bord zien, verdeel de kinderen in een rode en een blauwe groep, en start de muziek – met zang. De ‘blauwe’ kinderen zingen de blauwe tekst, de rode kinderen nemen de rode.
Tijdens de brug kunnen de niet-zingende kinderen een tussengeluid produceren, behalve de blauwe groep aan het einde van de brug. Deze groep moet direct verder met het refrein.