Kan een oude man als Sinterklaas de moderne tijd nog wel bijbenen? Daarover gaat het grappige lied van de maand.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Muziek

Lessuggesties

Tekstueel
– Bespreek met de kinderen de liedtekst. Wat valt op?
(Er veranderen telkens een paar stukjes, maar verder lijken de coupletten erg op elkaar.)
– Geef de kinderen de tekst en laat ze met een markeerstift aangeven welke woorden telkens veranderen. Laat ze deze woorden ook opschrijven. Zeg ze samen op: prentenboek, Faroek, e-reader.

Sint loopt door zijn pakhuis en ziet een prentenboek.
‘Wat vind je, Piet, is dit iets voor jongens als Faroek?

‘Maar Piet zegt: ‘O,o, Sint, wat is dat voor geklets,
de e-reader is nu modern.
U bent echt ouderwets!

– Bespreek nu waar de klemtoon ligt: préntenboek, Faróek, é-reader.
– In groepjes bedenken de kinderen nieuwe mogelijkheden voor de invulling van de wisselende (rijm)woorden. Prentenboek en Faroek rijmen op elkaar, en voor e-reader moet een elektronische vervanging van een spel of iets dergelijks bedacht worden. Voor het rijmen is een (digitaal) rijmwoordenboek erg handig. De kinderen kunnen ook op de namenlijst van hun eigen groep kijken of er namen zijn die rijmen op speelgoed of andere cadeaus.
– Als dit gelukt is kan het nieuwe couplet geschreven worden. Alles verzamelen op het digibord, en zingen maar, die eigen tekst!

Muzikaal
Het liedje wordt begeleid door een ouderwets orkestje. Bespreek dit met de kinderen als ze het liedje voor het eerst gehoord hebben. Waarschijnlijk konden ze niet stilzitten!
De begeleidingsstijl is die van de Charleston. Wikipedia zegt hierover:

De charleston is een Amerikaanse dans, die tot de swingdansen wordt gerekend. Elementen van de charleston zijn verwerkt in de quickstep. De dans is genoemd naar de gelijknamige stad in South Carolina. De dans was in een snelle variant vooral in gebruik in de revues als showdans, later werd de charleston ook een wat rustiger gezelschapsdans, verwant aan de foxtrot. Qua stijl is de charleston ook verwant aan de ragtime. Kenmerkend voor het ritme van de charleston is de na de tel optredende syncope.

Vooral dat laatste moeten de kinderen maar eens proberen: klappen op de tweede tel.
Doe het zo:
– Tel eerst met de muziek mee:
ene – twee – je – ene – twee – je
– Leg dan de nadruk op ‘je’ (van tweeje) en tel weer:
ene – twee – je – ene – twee – je
– Als de kinderen dat kunnen, proberen ze alleen te klappen op je.

Wilt u de Charleston-dans laten zien, zoek dan op YouTube een geschikt voorbeeld of kies een van deze links:
1. Een echt oud filmpje met twee dansende mannen.
2. Twee dansende vrouwen (vanaf 00:43).

Zang
Dit lied leent zich uitstekend om een kind solo te laten zingen. Wie durft de rol van Sint of Piet te zingen, natuurlijk in een echte microfoon met versterker? De andere kinderen zingen de rest!