Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een goed middel om op een betekenisvolle manier te werken aan Engelse vaardigheden. In dit artikel ideeën.