Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kun je grote verschillen tussen kinderen zien. Een deel van de kinderen heeft nog een grote spelbehoefte, terwijl anderen al toe zijn aan het schoolse leren. Dit betekent dat leerkrachten goed moeten differentiëren en afstemmen op onderwijsbehoeften, en keuzes maken in de leerstof en de wijze waarop deze wordt aangeboden.

Download

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel