Bestaande liedjes en composities vormen meestal de basis van een muziekles. Door te improviseren met teksten en melodieën geef je de les een spontane impuls en ervaren kinderen meer vrijheid en autonomie. Snel aan de slag dus met vijf laagdrempelige lesideeën voor muzikale improvisatie in alle groepen.

Artikel
Extra bij dit artikel

Liedjes en muziekfragmenten:

Eigen woordklanken (onderbouw)

Call & response (midden- en bovenbouw)

Bodysoundcircle (midden- en bovenbouw)

Scatten (bovenbouw)

Extra lessuggesties voor de bovenbouw:

Rappen
Een rap battle is in de muziekwereld een strijd tussen rappers op het podium om de beste teksten. Tijdens deze muzikale improvisatie spreken twee rappers hun teksten om de beurt ritmisch naar elkaar toe uit op een beat. Wat een rap battle extra uitdagend maakt in de klas, is dat de eindwoorden van een zin doorgaans op elkaar rijmen. Zo pak je het aan:

  • Kies een goede beat. Zoek op ‘rap beat’ op YouTube of SoundCloud. Je kunt ook de kinderen vragen om een beat te selecteren. Of klik hier voor een voorbeeld.
  • Rap op de beat een klein stukje mee. We rappen een battle, dat doen we met elkaar. Opgelet en hou je rap-zin klaar! Heb je een zin, dan rap je hardop. Een ander rapt er dan een antwoord op.
  • Spreek een onderwerp voor de rap af. Maak een woordweb op het bord met woorden die bij het thema passen en op elkaar rijmen. Dit kan kinderen steun geven tijdens het rappen.
  • Maak groepjes van vier kinderen. Twee groepjes staan tegenover elkaar en de kinderen rappen om en om. Een kind van de eerste groep rapt een of meerdere zinnen, een kind van de tweede groep neemt het over. Op het moment dat de battle stilvalt, heeft de andere groep de battle gewonnen.

Tweede stem
Laat het liedje Elke dag een lied aan de groep horen. Vraag of de kinderen weten wat een ‘tweede stem’ is. Ze bedenken zelf een tweede stem met een eigen tekst bij dit nummer. Zo pak je het aan:

  • Zing het lied met de kinderen
  • Het improviseren start na het tweede couplet. Alleen de eerste helft van de zin blijft gelijk, daarna bedenken de kinderen zelf een melodie met eigen woorden. Dit mogen ook betekenisloze woorden zijn.
  • Speel de muziek af en laat de kinderen meezingen en improviseren.