Nog maar een paar dagen te gaan. De kinderen zijn het zat. U hebt uw handen vol aan de laatste, belangrijke zaken, die nog geregeld moeten worden in de groep. Zou u het liefst die laatste dagen in afzondering willen doorbrengen, zodat u straks ook écht klaar bent, als de zomervakantie start? Dat zal helaas niet gaan. Maar u kunt er wél wat van maken, samen met de kinderen.
In dit artikel vindt u tips en suggesties voor alle groepen van de school om de laatste dagen vóór de zomervakantie gezellig én zinvol door te brengen.

De laatste dagen met de onderbouw…

Normale programma

Werk tot en met de laatste dag gewoon uw normale programma af.

Brainstorm

Bereid de laatste week, samen met de kinderen, goed voor. Bespreek in de kring wat er allemaal nog vóór de vakantie moet gebeuren. Wie kan waar mee helpen? Hebben de kinderen zélf nog ideeën voor leuke activiteiten? Misschien kunnen er leuke, handige, interessante papa’s en/of mama’s ingeschakeld worden!

Optreden

Laat de kinderen met behulp van de eerdergenoemde papa’s en/of mama’s een optreden instuderen. Een liedje met een dansje bijvoorbeeld, dat ze dan op de (voor)laatste schooldag aan de rest van de school kunnen laten zien. (Of aan de groep, waaraan de kinderen gekoppeld worden.)

Zomervakantiemarkt

Organiseer een zomervakantiemarkt met de kinderen. De kinderen mogen (samen of alleen) bedenken wat ze zouden willen verkopen en welke materialen ze daarvoor gaan gebruiken. Help de kinderen, door ze in de kring tijdens een brainstorm mee te laten denken. Wat verkopen ze op een zomervakantiemarkt? (Eten, spelletjes, bloemen, plantjes, tweedehands spullen, enzovoort.) Zet tafeltjes in de klas of in het speellokaal, die kunnen dienen als marktkramen. Regel namaakgeld en laat de kinderen bij elkaar kopen en verkopen.

Poppenkastverhaal

Speel met een collega een poppenkastverhaal voor alle kleuters. Succes is bij voorbaat verzekerd! Bedenk een kort verhaal. Bijvoorbeeld:

Het is bijna vakantie en pop A weet nog steeds niet wat hij gaat doen in de vakantie. Pop B roept twintig suggesties, maar pop A wijst alles af. Dan is het vakantie. Pop B zegt: ‘Fijne vakantie!’ en gaat spelen. Pop A weet niks te doen. De kinderen roepen suggesties. Daar kiest pop A er eentje van uit. Dan blijkt, dat hij alles zó leuk vindt om te doen, dat hij te weinig vakantie heeft. Pop B vraagt aan pop A of hij een leuke vakantie heeft gehad. Pop A schrikt en wil nog niet dat de vakantie afgelopen is. Pop B vertelt, dat op school óók leuke dingen te doen zijn. En samen gaan ze (blij) naar school.

Zet in iedere klas een poppenkast neer en laat de kinderen het spel naspelen.

Zelfgemaakt poppenkastspel

Het is ontzettend leuk om bovenbouwkinderen een zelfgemaakt poppenkastspel voor de kleintjes te laten spelen!

De laatste dagen met de middenbouw…

Normale programma

Werk tot en met de laatste dag gewoon uw normale programma af.

Prijsvraag

Laat de kinderen – voorafgaand aan de laatste week – zélf (individueel of in groepjes) een invulling voor die laatste week bedenken. U kunt er zelfs een prijsvraag aan verbinden! De beste planning wint en wordt uitgevoerd! Spreek wel samen af aan welke eisen de activiteiten dienen te voldoen.

Voorspellingendoos

Maak met de kinderen een machine, die voorspellingen kan doen. Knutsel samen een doos in elkaar, met de meest fantastische uitsteeksels en kleuren. Alle kinderen mogen een briefje in de doos doen, waar ze op schrijven wat ze verwachten van de eerste schooldag (of schoolweek) in hun nieuwe klas, na de zomervakantie. De doos met voorspellingen brengt u naar de collega, die de kinderen volgend jaar mag ontvangen in zijn/haar groep. Deze collega heeft dan meteen de tweede schooldag een leuke activiteit voor in de kring: wat is er uitgekomen van de voorspellingen?

Posterbrief

Geef de kinderen een stapel kranten en tijdschriften. Laat ze hiermee een posterbrief maken voor de groep die na hen komt. Dat doen ze met uitgeknipte letters. Waar moeten ze op letten? Wat zijn handige tips? Wat is de gebruiksaanwijzing van de juf of de meester? Hang de posterbrief daarna op een centrale plaats in de klas.

Langste punnikdraad

Wie kan de langste punnikdraad maken? Regel voor alle kinderen een punnikklosje en voldoende wol. En dan… punniken maar! Uren plezier en spanning gegarandeerd.

Keuzewerk

Hebt u nog een thema van Keuzewerk over? Normaal werken uw leerlingen daar waarschijnlijk enkele uren per week (en dat gedurende een aantal weken) aan. Nu hebben ze de hele laatste week om aan hun werkstuk te werken. Introduceer het als een soort afstudeeropdracht.

De laatste dagen met de bovenbouw…

Normale programma

Werk tot en met de laatste dag gewoon uw normale programma af.

Uitdagingenspel

Dit wordt een kwestie van: allen tegen de juf/meester. Of: de juf/meester tegen allen. Maak 10 uitdagingen voor de kinderen en schrijf ze op een groot vel papier. Die 10 uitdagingen mogen best pittig zijn, maar ze moeten wél haalbaar zijn. Nummer 10 op de lijst met uitdagingen mag bijna onhaalbaar lijken!
Bijvoorbeeld: regel een taart voor de juf. Of: regel een vrije middag voor de meester. De uitdagingen kunnen vrij geïnterpreteerd worden. Als kinderen creatief zijn, regelen ze de taart bijvoorbeeld via hun ouders. Of er wordt een film geregeld voor de vrije middag van de meester.
De kinderen moeten alle uitdagingen volbrengen op één na. Eén uitdaging van de tien mogen ze laten zitten. Ze mogen zelf kiezen welke uitdaging dat is. Alleen uitdaging 10 (de moeilijkste) mag niet geschrapt worden. De kinderen regelen zelf de verdeling van de opdrachten. Als alle opdrachten vóór een bepaald tijdstip lukken, dan trakteert u de kinderen bijvoorbeeld op iets lekkers. Of de kinderen krijgen een extra gymles. Als het de kinderen niet lukt om de opdrachten uit te voeren – dus als ú wint! – dan mag u iets voor uzelf bedenken. (Wilt u bijvoorbeeld een middagje “verwend” worden?) Natuurlijk trakteert u aan het eind van het uitdagingenspel, ongeacht of het de kinderen nu wél gelukt is of niet.

Spelen en gamen

Organiseer een speel- en gamemiddag. Regel alle tv’s, computers, Playstations en dergelijke en laat de kinderen met elkaar spelen. U krijgt meteen inzicht in hoe het bij deze spellen te werk gaat. Vaak kunnen er wel vier kinderen tegelijk aan een spel meedoen. Zet ook “analoge” gezelschapsspellen neer, zodat er naast het gamen ook “gewoon gespeeld” kan worden.

Poppenkastvoorstelling

Laat de kinderen zelf een poppenkastvoorstelling bedenken en uitvoeren voor de onderbouw. Maak groepjes en “verdeel” die over de onderbouwgroepen. Elk groepje maakt een eigen poppenkastverhaal en poppenkastvoorstelling.

Quiz van het jaar

De kinderen maken (individueel of in groepjes) quizvragen en quizopdrachten over de lesstof van het afgelopen schooljaar. Verdeel de verschillende vakken over de kinderen (of de groepjes) en spreek af hoeveel vragen iedereen moet aanleveren én in welke vorm. Voeg alle vragen daarna samen tot de Quiz van het jaar. U bedenkt zelf (of samen met uw leerlingen) in welke vorm u de quiz wilt gieten.

Werkstuk van het jaar

De kinderen bepalen ieder voor zich wat ze de essentie – het belangrijkste, het meest in het oog springende, het meest aansprekende – van het afgelopen schooljaar vonden en maken daar een werkstuk over. Iedereen mag zelf de vorm en de inhoud van het werkstuk bepalen. Dus het kan een tekening of een schilderij worden, maar ook een knutsel, een geschreven verslag of verhaal, een PowerPointpresentatie, een toneelstukje, enzovoort.

Keuzewerk

Hebt u nog een thema van Keuzewerk over? Normaal werken uw leerlingen daar waarschijnlijk enkele uren per week (en dat gedurende een aantal weken) aan. Nu hebben ze de hele laatste week om aan hun werkstuk te werken. Introduceer het als een soort afstudeeropdracht.

Tot slot

We hopen dat de tips en suggesties in dit artikel u wat inspiratie hebben gegeven voor een gezellige én zinvolle invulling van de laatste schoolweek, voordat de zomervakantie begint. Veel succes en plezier met deze “didactische overlevingsstrategieën”!

En natuurlijk ook… een heel ontspannende, bijzondere, zonnige zomer gewenst!