Pretpakket: varia.

Lees ook de uitbreiding

Bij dit artikel hoort een online uitbreiding. Klik hier om het artikel te lezen.

Bedoeling

Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Het kan echter ook dienen als opdracht bij een filosofisch getinte les over de toekomst. Of bij een les van meer taalbeschouwelijke aard, als het gaat om (het vergelijken van) teksten van horoscopen.

Klik op deze link voor de afbeelding.

Afdruktip: Als u het grote kopieerblad rechtstreeks vanaf het scherm afdrukt, zal het te groot geprint worden. Sla de afbeelding eerst op uw computer op door er met de rechtermuisknop op te klikken. Druk hem vervolgens vanaf uw computer af op 100% grootte.

Benodigde materialen

– werkblad
– schrijfmateriaal
– diverse tijdschriften

Instructie

De kinderen moeten de negen opdrachten goed doorlezen. Daarna kunnen de opdrachten zelfstandig uitgevoerd worden.
Het verdient aanbeveling om de kinderen erop te wijzen, dat er ergens een stapeltje tijdschriften (met horoscopen) voorhanden is.
Vervolgactiviteiten

Naar aanleiding van dit kopieerblad kan gedacht worden aan de volgende vervolgactiviteiten:
• Een min of meer filosofisch gesprek over de toekomst. (Kun je de toekomst “kennen” uit de sterren of op andere manieren?) Of een ander gespreksonderwerp: heeft de stand van de sterren (of: het seizoen) bij je geboorte misschien invloed op je karaktereigenschappen?
• Ook interessant is een nagesprek over horoscopen, die met elkaar vergeleken zijn. Voorwaarde is wel, dat de horoscopen dan betrekking hebben op dezelfde periode (dag/week) en hetzelfde sterrenbeeld.
• Een klassengesprek over overeenkomsten en verschillen tussen astrologie (als “leer”) en astronomie (als wetenschap).