Een feest zet je niet zomaar neer. Daar gaat altijd een tijd van voorbereiding aan vooraf. Die voorbereidingstijd is ook een mooie en leerzame periode. Het gaat dan om het bedenken en uitvoeren van creatieve ideeën, samenwerken en het “oppimpen” van de school. En u kunt eens op een andere manier met de kinderen omgaan dan u gewend bent.Het Regenboogfeest, dat beschreven wordt in dit artikel, wordt voorafgegaan door een tijd van kleuren. In de extensie bij dit artikel vindt u uitgewerkte ideeën en lessuggesties, die u helpen en stimuleren om er een kleurrijke voorbereidingstijd van te maken. Hier vindt u alle informatie over het feest zelf. Een kleurenfeest, een feest vol kleuren…

Lees ook de uitbreiding

Bij dit artikel hoort een online uitbreiding. Klik hier om het artikel te lezen.

De regenboog

Het Regenboogfeest is niet alleen een kleurenfeest. Het is ook een feest van verbinding. Een regenboog verbindt! Hij verbindt hemel en aarde. Een regenboog kunnen we wél zien, maar niet vastpakken. Je zou kunnen zeggen, dat het een energetische verbinding tussen hemel en aarde is. Door een regenboog te tekenen, te kleuren, te schilderen, te verven of te plakken, bent u ook bezig met het maken van energetische verbindingen. U verbindt denken en voelen, de linker- en de rechterhersenhelft, het geestelijke en het fysieke in de mens. En natuurlijk ontstaat er ook een verbinding met elkaar. Want een feest vier je immers samen!

Basisidee

Het Regenboogfeest is het feest van de kleurrijke verbinding. Het basisidee bestaat uit het neerzetten van de zeven kleuren van de regenboog. Iedere kleur heeft een bepaalde energie, een bepaalde uitstraling. Denk maar eens aan het verschil in gevoel tussen het dragen van zwarte kleding of bonte kleding. Het individuele karakter van een kleur is de leidraad om er een feestelijke activiteit aan te verbinden. Zo ontstaan er zeven verschillende sferen, waarin de gasten met elkaar het feest kunnen beleven. Er is actie, spel, toneel, voordracht, maar ook tijd om samen creatief en ontspannen bezig te zijn. Bij het Regenboogfeest worden ouders en kinderen uitgenodigd om samen te werken, te spelen en te beleven.

Ruimtes

De zeven sferen worden uitgewerkt en neergezet in zeven verschillende ruimtes. Een van die ruimtes moet een gymzaal of een speellokaal zijn. En een andere ruimte moet geschikt zijn om met water te kunnen spelen. Verder kunnen klaslokalen als ruimte dienen. Voor de aankleding van iedere ruimte gebruikt u de vele kunstwerken, die de kinderen tijdens de voorbereidingsweken maken. Dus samenvattend: u creëert zeven verschillende ruimtes en iedere ruimte wordt aangekleed en ingericht met een van de kleuren van de regenboog. Zo ontstaan er: de violette ruimte, de indigo ruimte, de blauwe ruimte, de groene ruimte, de gele ruimte, de oranje ruimte en de rode ruimte. Grote lappen stof, gordijnen en crêpepapier vullen al gauw de ruimte.

Centrale ruimte

Om alle betrokkenen met elkaar te verbinden, is het leuk om een grote regenboog te maken op een centrale plaats in de school. Vraag een aantal ouders om dit traject te begeleiden! U kunt het volgende idee tweedimensionaal, maar ook driedimensionaal uitvoeren, afhankelijk van de mogelijkheden die u hebt. Ik beschrijf de tweedimensionale uitvoering:
– Vraag ouders om een grote regenboog te maken op een grote, lege muur. Ze kunnen de regenboog maken van stof of van crêpepapier.
– Ook kan de regenboog worden gemaakt in samenwerking met de kinderen. Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld de reepjes stof knippen, die vervolgens door de ouders aan elkaar genaaid worden.
– Een andere groep kinderen mag – met een aantal ouders – het leven onder de regenboog uitbeelden. Al het aardse mag getekend en geknutseld worden en krijgt dan een plek onder de grote boog.
– En een derde groep kinderen kan – samen met ouders – het leven boven de regenboog vormgeven. Zij beelden de lucht uit, dieren en voertuigen in die lucht, de zon, de maan, de sterren, enzovoort.
Alles bij elkaar wordt het complete tafereel oogstrelend. Bovendien vormt het een uitnodiging aan iedereen om met dit thema bezig te zijn.

Uitnodiging

De uitnodiging voor de ouders maken de kinderen (deels) zelf. Verdeel een A4’tje in vier gelijke delen. Gebruik stevig papier. In ieder deel kleuren de kinderen een regenboog en schrijven er met een goudkleurige gelpen het woord Regenboogfeest bij. U maakt een korte tekst op uw computer, waarmee u de ouders uitnodigt voor het feest. Die tekst wordt geprint en op de achterkant van elke tekening geplakt.

Indeling van de ruimtes

Nu volgt een beschrijving van de zeven ruimtes (sferen), voor wat betreft aankleding en activiteit(en). Ik ga uitvoerig in op de waarde van een kleur, zodat u kunt ervaren wat een kleur met mensen doet. Deze informatie is bedoeld om u te inspireren en uw fantasie te prikkelen bij het aankleden van de verschillende ruimtes.

De rode ruimte

Aankleding

De kleur rood is de kleur van ons bloed, de kleur van levenskracht. Rood is de kleur van primaire energie. Deze kleur is verbonden met het element aarde. In ons lichaam is het de kleur, die zetelt in ons onderlijf, dat zich onder de wervelkolom bevindt. Daar zetelen onze fysieke levenskracht, onze instincten, onze voortplantingsbehoefte en onze overlevingsdrang.
Het werken met rood stimuleert de lichaamswarmte en de temperatuur. Rood stimuleert ook onze wilskracht en onze moed. Denk maar eens aan de rode lap bij het stierenvechten. Rood is een vorm van mannelijke energie, die echter ook vrouwen bezitten!

Activiteiten

De rode ruimte wordt ingericht in het speellokaal of de gymzaal. Hier kunnen we onze levenskrachten ontdekken, aanspreken en ontwikkelen. Nodig de gasten van het feest uit voor activiteiten als: touwtrekken, armpje drukken, kruiwagenrace (waarbij ouders de kinderen voortduwen) en paard-en-ruiterrace (waarbij kinderen op de rug van de ouders zitten). Werk met stopwatches en meet de tijd. Laat iemand de scores op een groot bord bijhouden en zichtbaar maken. Onder begeleiding van (veel) ouders kunt u natuurlijk ook andere materialen gebruiken (zoals trampoline, kast en dikke mat), waardoor de activiteiten ook anders worden.

De oranje ruimte

Aankleding

Oranje is de kleur van vloeistof in ons lichaam. De kleur oranje is verbonden met het element water. Oranje zetelt in ons lichaam in de buik. Het is een stromende kleur en het is daarom een kleur die te maken heeft met veranderen. Oranje is een ontvangende en vrouwelijke kleur. Het is ook de kleur van onze huid. De kleur heeft te maken met enthousiasme en genieten. Werken met oranje helpt ons los te laten wat we niet meer nodig hebben en ruimt remmingen op. Oranje schept ruimte!

Activiteiten

In de oranje ruimte gaan we stromen en genieten. Het wordt een natte ruimte. We spelen er een soort voetbal met waterballonnen op een natte vloer.
Leg hiervoor een dik zeil op de vloer en smeer dat in met een mengsel van groene zeep en water. Verdeel het speelveld in twee vakken. Maak twee doelen met pylonen. Vul gekleurde ballonnen met water. Verdeel de groep in twee partijen. Geef iedere partij een andere kleur. In elk vak van het speelveld mogen steeds vijf spelers staan en mogen twintig ballonnen aanwezig zijn. Welke partij heeft het eerst alle ballonnen in het doel? En hoelang doet die partij erover? Het spreekt vanzelf dat dit spel op blote voeten wordt gespeeld. Want oranje is de kleur van onze huid!

De gele ruimte

Aankleding

Geel is de kleur van de zon en in ons lichaam van de zonnevlecht (een plek onder de ribben). Geel is het gebied, waar onze macht en onze wil zetelen: de (geestelijke) wilskracht, waarmee we “nee” kunnen zeggen. Geel is een naar buiten gerichte kleur. Geel heeft een optimistische en positieve uitstraling. Geel is ook de kleur, die het intellectuele en analytische denken stimuleert.

Activiteiten

In de gele ruimte dagen we elkaar intellectueel uit. In deze ruimte bevinden zich (gezelschaps)spellen. Draag zorg voor een grote variatie aan spellen, vanwege de leeftijdsverschillen van de kinderen. Jonge kinderen kunnen uitgedaagd worden met spellen als Memory en Vier op een rij. Voor oudere kinderen (en ouders) komt er een schaak- en een damtoernooi. Zorg ook voor uitnodigende rekenvraagstukken op verschillende denkniveaus. Presenteer op het eind van het feest de juiste oplossingen en bied de winnaars onder de kinderen én de ouders een geel cadeau aan. (Bijvoorbeeld: voor de kinderen een gele lolly en voor de ouders een gele bloem of een gele pen.)

De groene ruimte

Aankleding

Groen is de kleur van planten en bomen, van weilanden en diepe meren. Kortom: de kleur van de natuur. De natuur werkt helend en verzachtend voor onze pijnen. De kleur groen geeft ons evenwicht, harmonie en vrede. We worden door groen opgewekt en fris. De kleur groen zetelt in het midden van ons lichaam: in ons hart. Het belangrijkste begrip van ons hart is liefde: liefde, die van binnen naar buiten straalt. Liefde voor onszelf en liefde voor de ander. Werken met groen heeft het effect van het herstellen van evenwicht op deze gebieden.

Activiteiten

In de groene ruimte tonen we onze liefde: liefde voor onszelf en liefde voor de ander. We gaan dit kunstzinnig uiten, door te tekenen. De kinderen tekenen eerst met waskrijt een groen hart. Daaromheen tekenen en kleuren ze met rood. En ergens in de tekening schrijven ze hun naam. Vervolgens gaan tweetallen (een ouder en een kind) hun verbinding tekenen. Het tweetal zit tegenover elkaar. Geef het tweetal een groot stuk papier, dat tussen de ouder en het kind in wordt gelegd. Eerst leggen ze hun eigen handen op het papier en trekken die met potlood om. Dan wordt het papier gedraaid. Nu mogen ze elk één hand van de ander inkleuren. Het papier wordt daarna wéér gedraaid. Nu kleuren ouder en kind elk hun eigen hand in. Tot slot mogen ze ook de verbindingen tussen de handen tekenen en kleuren. Als ze klaar zijn, mogen de kunstwerken worden meegenomen. Rol ze op en bind er een mooie, groene strik omheen.

De blauwe ruimte

Aankleding

Blauw is de kleur van deze tijd. Blauw heeft met snelheid te maken. Blauw is de kleur van het elient geluid. Een blauwe uitstraling biedt ons ook bescherming. Blauw beschermt ons tegen te veel indrukken van buitenaf en tegen infectieziektes. Blauw heeft een antiseptische werking. In ons lichaam zetelt blauw in de keel: het gebied van de communicatie. Via de keel kunnen we tot uitdrukking brengen wat in ons leeft.

Activiteiten

De activiteit in de blauwe ruimte is gericht op communicatie. Op een speelse manier dagen we de deelniers uit zich te uiten. We gebruiken hiervoor een sprookje, dat iedereen kent. Als voorbeeld noi ik Roodkapje. Het sprookje wordt door een verteller verteld. Enkele gasten krijgen een rol toebedeeld en de andere gasten zijn toeschouwer. De rollen zijn: Roodkapje, wolf, jager, moeder en oma. Met eenvoudige attributen wordt de rol vormgegeven: een mandje en een rood mutsje voor Roodkapje, een schort voor moeder, een pyjama voor oma, een geweer voor de jager en een haarband (met oren) voor de wolf. In de ruimte staan verder een paar eenvoudige voorwerpen, als op een toneel. Denk aan: een eethoek, bomen (planten) en een bed (speelmat). De verteller vertelt het sprookje zó, dat er veel gelegenheid is voor monologen en dialogen door de meespelende gasten. (De verteller zegt bijvoorbeeld: “Op een dag zei moeder tegen Roodkapje: …” Waarna de spelers dit kunnen aanvullen met een monoloog of een dialoog.) Wedden dat u samen veel zult lachen!

De indigo ruimte

Aankleding

Indigo is een diepblauwe kleur: nachtblauw. Het is de kleur van de intuïtie: van innerlijk weten en inzicht. De kleur leert ons de aandacht naar binnen te richten en te luisteren naar onszelf. In ons lichaam zetelt deze kleur in het derde oog: de plek tussen de beide wenkbrauwen. Daar zetelt de bron van vertrouwen. Indigo leert ons te vertrouwen op onszelf, op ons innerlijke gehoor.

Activiteiten

In de indigo ruimte heerst een diepe stilte, door de nachtblauwe kleur. Zorg voor kaarslicht in veilige potjes. We gaan leren om met vertrouwen door het donker te kunnen gaan. De oefening is, om geblinddoekt door de ruimte te lopen, in de richting van een geluid. De leider van deze ruimte maakt geluiden met bijvoorbeeld een handtrom, een triangel of een klankschaal.
Hieraan voorafgaand kunnen de deelniers eerst in tweetallen de ruimte verkennen: één kind houdt hierbij de ogen dicht en loopt door de ruimte, terwijl het andere kind in zijn/haar directe nabijheid is, om via een tikje op de schouder te waarschuwen als er gevaar dreigt. (Daarna wisselen.)

De violette ruimte

Aankleding

Violet licht heeft een zeer hoge trilling. Het grenst aan wit licht. Violet is de kleur van onze kruin. Hier zetelt onze innerlijke wijsheid. En hier ontstaat een balans tussen lichaam en geest. Violet werkt erg rustgevend. Het is de kleur van spiritualiteit.

Activiteiten

Het ervaren van violet licht heeft een meditatieve werking. Ook op een feest mag dit stuk van de regenboog er zijn! Er zijn immers altijd kinderen en volwassenen, die liever vertoeven in een rustgevende omgeving. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen, die zich met spiritualiteit bezighouden. Nodig zo iemand eens uit, om deze activiteit vorm te geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het luisteren naar muziek, het doen van eenvoudige yogaoefeningen en/of dans. Maar ook het luisteren naar een mooi verhaal kan een meditatieve ervaring zijn!

Het bonte café

Creëer ergens een ruimte, waar veel kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Dit café mag een bonte uitstraling krijgen! Hier worden koffie, thee en vruchtendrankjes geschonken. Er is ook koek. En misschien zijn er ook nog wel andere lekkernijen. Dit is ook de plek, waar de kleurrijke talenten aan elkaar getoond worden. Zijn er kinderen en ouders, die iets willen tentoonstellen? Zijn er kinderen en ouders, die iets willen voordragen? Natuurlijk hebt u hier van tevoren al een programma van gemaakt.

Organisatie

De manier waarop u het feest organiseert, is afhankelijk van wat u zelf het fijnst vindt en welke organisatievorm u het best vindt lopen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een strakke planning, waarin ouders en kinderen een bepaalde route doorlopen. Maar het heeft mijn persoonlijke voorkeur, om ouders en kinderen van 17.00 uur tot 20.00 uur ’s avonds welkom te heten. Door deze spreiding in tijd ontstaat er ruimte, zodat ouders en kinderen zélf kunnen kiezen aan welke activiteiten ze willen deelnemen. U kunt er ook voor kiezen om kinderen een kaartje te geven, waarop u telkens een activiteit aftekent, waaraan is deelgenomen. Een eenvoudig strookje, met daarop de kleuren van de regenboog, is al voldoende. De organisatie is aan u. Mogelijkheden genoeg!

Ik wens u en de kinderen een kleurenfeest, een feest vol kleuren, een bont feest. Kortom: een geweldig Regenboogfeest!