In groep 7 en 8 laat ik vanaf kerst de kinderen zelf (in groepjes van twee of drie) een van de twee wekelijkse gymlessen geven. De kinderen mogen zelf de invulling en de uitvoering bepalen. Enkele dagen van tevoren leveren ze een lesvoorbereiding in, compleet met tijdsplanning, lesopzet, benodigde materialen, enzovoort. Waar nodig passen we samen de les aan. Na afloop wordt de les even klassikaal besproken en krijgen de kinderen van mij en de groep een beoordeling.

Motiverend

Mijn ervaring is, dat deze wijze van werken erg motiverend is voor de kinderen. Door ze de verantwoordelijkheid voor de gymles te geven, wordt hun betrokkenheid groter. Ze leren om te plannen, samen te werken en rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Bovendien blijven ze me verrassen met leuke, originele spellen en oefeningen, waar ik zelf niet opgekomen zou zijn!

Andere vakgebieden

Het kan ook een verrijking van uw onderwijs zijn om kinderen op andere vakgebieden dan gymnastiek zelf lessen te laten ontwerpen Ć©n te laten geven. Wat te denken van bijvoorbeeld een creatieve taal- of rekenles? Op deze manier kunt u kinderen optimaal gebruik laten maken van hun talenten en interesses.