Het werken met kleuters verschilt wezenlijk van het werken met kinderen in groep 3 tot en met 8. Daarom verschilt het groepsplan ook. In dit artikel leest u hoe u zo efficiënt mogelijk een bruikbaar groepsplan opstelt.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Uitbreidingen

Stappenplan

Volg de stappen om tot een bruikbaar groepsplan te komen. Maak eventueel gebruik van het voorbeeldgroepsplan dat u hierboven kunt downloaden.

Stap 1
Verdeel de kinderen in drie groepen: basisaanbod, subgroep 1 (extra uitdaging) en subgroep 2 (extra instructie). Houd hierbij een verdeling aan van 50-25-25 procent.

Stap 2
Noteer de doelen voor de komende groepsplanperiode. Omschrijf ze als volgt: de kinderen kennen/kunnen…

Stap 3
Beschrijf uw aanbod. Hoe zorgt u ervoor dat de kinderen de doelen behalen? Denk hierbij ook aan de methodelessen en de ontwikkelingsmaterialen die u inzet.

Stap 4
Beschrijf de organisatie. Wie doet wat, wanneer en hoelang? Denk hierbij ook aan het gebruik van modellen en routines (bijvoorbeeld voor uitgestelde aandacht).

Stap 5
Vul het kopje evaluatie in. Hoe gaat u evalueren? Waar maakt u tijdens de periode notities?

Stap 6
Voer het groepsplan uit. Gebruik het bij de voorbereiding van uw lessen en het plannen van uw observaties, uw looprondes, uw extra instructie en de opdrachten op de weektaak. Maak steeds notities van hoe het verloopt.

Stap 7
Evalueer in de laatste week het groepsplan. Maak een apart document, of evalueer in de laatste kolom van het groepsplan. Evalueer niet alleen hoe de kinderen het deden, maar ook uw eigen handelen.

Stap 8
Stel het groepsoverzicht bij. Zijn er wijzigingen in de belemmerende en bevorderende factoren? Zijn er kinderen die een speciale aanpak vragen? Hebt u iets gevonden dat goed werkt?

Stap 9
Stel het nieuwe groepsplan op. Begin bij stap 1, of kopieer het plan van het afgelopen jaar en pas het aan. Uit de evaluatie is gebleken of er wijzigingen zijn in de verdeling van de basisgroep en de subgroepen. Klopt de verhouding 50-25-25 procent nog?

Stap 10
Zet eens in de zoveel tijd het werken met groepsplannen op de agenda van een vergadering. Werkt het document nog, of zijn er aanpassingen nodig? Wat werkt goed, wat niet? Zijn er inhoudelijke discussiepunten waar het team een mening over moet vormen? Is het groepsplan nog bruikbaar?