In 2030 wil de Provinsje Fryslân alle scholen een A-profiel kunnen toekennen. Zo’n A-profiel houdt in dat een school aan alle eisen voldoet: een volledig Fries onderwijsaanbod, gericht op Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven.

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.