Het voeren van gesprekken is belangrijk voor het leren en voor de taalverwerving. In dit artikel leest u hoe u goede gesprekken kunt inpassen in het leesonderwijs. Met voorbeelden en praktische tips.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel