Gedifferentieerd spellen
Hoe kunt u effectief remediëren en verrijken bij spelling? Simpelweg meer of vaker woordjes oefenen is niet de oplossing. Met de (actieve) werkvormen in dit artikel helpt u de kinderen verder.
Extra suggesties

Oefen zes weken met drie categorieën. Gebruik deze categorieën elke les door elkaar.

Benodigdheden: pictogrammen of andere visuele hulpmiddelen bij de drie categorieën, een korte beschrijving van de regel, schriftje of kleine ringband

Eerste 10-15 minuten

 • Introduceer drie categorieën: leg ze uit en benoem de regel met behulp van een visueel hulpmiddel.
 • De regels en pictogrammen krijgen een plek in de boekjes.
 • Laat de kinderen drie voorbeeldwoorden in klankgroepen verdelen.
 • Laat ze de woorden per klankgroep opschrijven.

Tweede 10-15 minuten

 • De kinderen benoemen zelf de drie categorieën en de regel die erbij hoort.
 • Laat ze drie voorbeeldwoorden in klankgroepen verdelen.
 • Laat ze de woorden per klankgroep opschrijven.
 • Kies één actieve werkvorm.

Derde 10-15 minuten

 • De kinderen benoemen zelf de drie categorieën en de regel die erbij hoort.
 • Kies één actieve werkvorm.
 • Laat de kinderen dicteewoorden bedenken voor elkaar.

Het andere artikel uit deze reeks:

Leg die pen maar neer