Mieke Oskam is taalcoördinator op de Julianaschool in Bilthoven

Wat is jouw gouden tip voor het verbeteren van het taalonderwijs?
Om taalonderwijs echt te verbeteren heb je een taalbeleidsplan nodig, want daarmee kun je planmatig werken. Mij helpt het om niet te veel tegelijk te willen. Doe alles in stappen. Kies één prioriteit.

Waar richt je je op dit moment op jouw school op?
Het bevorderen van de leesmotivatie heeft voor ons hoge prioriteit. Ik heb de cursus Open Boek gevolgd en ben nu ook leescoördinator. Tijdens de cursus heb ik onder meer geleerd over genres in de jeugdliteratuur, over de relatie tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, over het organiseren van een boekenkring en over zinvol werken met informatieve boeken. Ik heb een leesplan opgesteld en richt op dit moment een nieuwe schoolbibliotheek op.
Binnenkort doe ik met groep 6 en groep 8 mee aan een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek richt zich op kansen en uitdagingen in het begrijpend lezen van digitale teksten.

Betrek je ouders bij het taalbeleid?
Met een collega ontwikkel ik voor de onderbouw diverse beeldende lessen en dramalessen gekoppeld aan bekende prentenboeken. Daarnaast wil ik graag dat de jaarlijkse Voorleeswedstrijd terugkeert op de agenda. Ik wil hierbij ouders en opa’s en oma’s betrekken en samen met hen kinderen enthousiast maken voor het lezen.