Coenraad Doeser is MR-lid van De Regenboog in De Bilt

Wat vind je het meest leerzame aan MR-lid zijn?
Ik heb namens de MR samen met een aantal docenten in de sollicitatiecommissie gezeten voor de werving van een nieuwe directeur. Dan merk je goed hoe hecht een onderwijsteam is: je runt samen een school, dus je bent echt op elkaar aangewezen. In de organisaties waar ik zelf werk, zijn teams belangrijk, maar je bent tegelijkertijd onderdeel van het grotere geheel.

Kijk je doordat je MR-lid bent met andere ogen naar de school? Zo ja, op welke manier?
Het is heel mooi om te zien hoe doordacht een onderwijsprogramma in elkaar zit. Over alle aspecten is nagedacht. Dat besef je niet als ouder.

Wat is het belangrijkste advies dat jullie als MR de afgelopen tijd hebben gegeven?
Dat het belangrijk is dat je de ouders ook informeert over de overwegingen die tot een bepaald besluit geleid hebben.

Waren jullie als MR betrokken bij het inrichten van afstandsonderwijs in de coronatijd?
In eerste instantie niet. Als MR hebben we zelf proactief contact gezocht met de school en nadien hadden we er veel contact over.