Er zijn momenten geweest, waarop ik in de sinterklaastijd een wenkbrauw optrok tijdens het pakjesavondverhaal van een kind. Ik hoop nog steeds dat de kinderen het nooit gemerkt hebben, maar soms viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Want het geven van sinterklaascadeaus lijkt soms meer op een wedstrijd in wie krijgt de grootste, de meeste, de duurste cadeaus!

Natuurlijk krijgen de meeste kinderen «gewone» cadeaus, maar het «wedstrijdelement» levert toch vaak aparte taferelen in de kring op. Daarom is het ook wel eens interessant om in de klas de nadruk te leggen op het geven in plaats van het krijgen. In dit artikel geef ik u hiervoor een aantal tips.

Geven is leuker dan krijgen

Geven is leuker dan krijgen? Daar kun je bij een kind niet mee aankomen. Het krijgen van cadeaus is toch superleuk! Jonge kinderen kunnen zich nog niet makkelijk inleven in een ander, waardoor ze nog niet bewust kunnen genieten van het geven van een cadeau. Maar dat wil niet zeggen, dat er geen aanzet gedaan kan worden! Filosofeer met de kinderen over de volgende vragen:
- Hoe zou het komen, dat Sinterklaas geven leuker vindt dan krijgen? 
- Hoe doet iemand, die een mooi cadeau krijgt? Hoe komt dat? 
- Wat voor cadeau zou jij graag van Sinterklaas willen krijgen?
- Wat voor cadeau zou jij graag aan Sinterklaas willen geven?
- Waar let je op, als je voor iemand een cadeau bedenkt? (Leeftijd, interesse, sport.)

Kringspel: Ik geef jou…

Als u met de kinderen in de kring zit, dan start u als eerste, zonder het spel verder uit te leggen. Kies een voorwerp uit de klas, waarvan u vindt, dat het bij een bepaald kind past. Bijvoorbeeld: ‘Ik geef jou een pen, omdat je al zo goed letters kunt schrijven.’ Vertel nu dat het kind iets mag uitzoeken voor een ander kind en dat hij/zij het «cadeautje» op dezelfde manier moet aanbieden, zoals u dat gedaan hebt. Aandachtspunten:
- Zorg ervoor, dat steeds een ander kind een «cadeautje» krijgt.
– Laat kinderen elkaar helpen, door interesses, hobby’s en kwaliteiten van een ander kind te benoemen.
– Laat kinderen elkaar bedanken.
– Vertel dat het een spel is. De kinderen mogen de spullen niet écht houden!

Cadeautjes bedenken voor een ander

Teken op een vel papier (op A2-formaat) een tabel. (Zie het voorbeeld hieronder) Schrijf alle namen van de kinderen in de kolom Naam. Leg een stapeltje sinterklaasstickers neer, op een plek waar kinderen zélf bij kunnen. En vertel: ‘Stel je voor, dat jij Sinterklaas was en dat jij cadeautjes mocht bedenken voor andere mensen. Wat zou je dan kiezen? Sinterklaas denkt er altijd een jaar over na, dus wij hoeven dat ook niet meteen te weten. Je mag vier mensen bedenken, aan wie je een cadeautje zou willen geven. Eerst bedenk je een persoon. Dan bedenk je: wat zou ik aan die persoon willen geven? Wat vind hij of zij heel erg leuk om te krijgen? Het mag van alles zijn. (Als er maar een argument is om het te geven.) Als je in de loop van de dag of week ineens iets bedacht hebt, loop je naar de tabel. In een leeg vakje achter jouw naam plak je dan een sticker. Dan weet ik dat je het cadeautje bedacht hebt. Samen schrijven we dan de naam van de persoon op én van het cadeautje. Je mag er rustig over nadenken.’

ee77ba69-5343-45a8-9771-4622f86954ea_Sinttabel

Doe een paar invullingen voor, met kinderen die meteen een idee hebben. Maar stimuleer de kinderen om er de tijd voor te nemen. Ze kunnen gewoon tijdens het spelen even naar de tabel lopen en een sticker opplakken. De sticker dient als stimulans en als reminder. Kinderen mogen helemaal zelf weten wie ze kiezen. Daar zit geen enkele afspraak aan vast.
Lukt het om de tabel vol te krijgen? En doet u zélf ook mee? Bespreek met regelmaat wat nieuw is in de tabel en laat de kinderen hun keuze verwoorden.

Zelf cadeautjes maken

KNUTSELPROCES

Laat kinderen cadeautjes maken voor een ander met behulp van een kiestafel. Leg zo veel mogelijk aantrekkelijke materialen neer om mee te knutselen. De kinderen bedenken van tevoren aan wie ze het cadeautje gaan geven. Wat het precies gaat worden, hoeft u niet met ze te bespreken. De tafel zorgt voor voldoende inspiratie. Kinderen kunnen tijdens het knutselproces nog van idee veranderen. Leg tot slot ook voldoende inpakpapier klaar, zodat een cadeautje uiteindelijk ook (samen met het kind) kan worden ingepakt.

Tips voor de kiestafel


U kunt (onder andere) de volgende materialen op de kiestafel neerleggen:
– aluminiumfolie;
– gekleurde pijpenragers;
– glimmend pakpapier;
– lovertjes;
– ijsstokjes;
– oude cd’s;
– stickers.

0ab32154-79ac-483c-b597-978f083ce000_sinterklaas2

De huishoek

Hebt u voor de kinderen ook een verkleedset voor sint en piet in de huishoek liggen? Stimuleer de kinderen dan om tijdens het spelen niet alleen maar te zeggen: ‘Hier heb je een cadeautje!’, maar ook te melden wat voor cadeautje het is en waarom de sint het speciaal heeft uitgezocht. Leg een leeg schrift neer in de huishoek, zodat sint en piet échte lijstjes kunnen maken. Welk cadeautje past bij wie?

Tot slot

Er zijn nog veel meer eenvoudige aanpassingen te maken binnen uw eigen sinterklaasthema, als het gaat om geven en krijgen. De kinderen zullen het ook bij u in de klas ervaren: cadeautjes geven is hartstikke leuk!

Veel plezier!