Hardopdenkend voorlezen is een effectieve manier om kinderen voor te bereiden op begrijpend lezen. U laat horen wat er voor, tijdens en na het lezen van een verhaal in uw hoofd gebeurt.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel