Rubriek, waarin steeds een gedicht wordt aangeboden met beeldende verwerkingsmogelijkheden. Aflevering 4: gedicht, opgebouwd uit boektitels of krantenkoppen.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Uitbreidingen

Inleiding

In deze rubriek wordt steeds een gedicht wordt aangeboden, met verwerkingsmogelijkheden, om ‘gaatjes te dichten’ in het lesprogramma. Aflevering 4: ‘Een bijzonder gedicht’, opgebouwd uit boektitels of krantenkoppen.

In deze internetuitbreiding vindt u extra informatie, een knipblad, voorbeelden van krantenkoppengedichten en foto’s.

Extra informatie bij het onderdeel Boektitels-gedicht:

Boektitels zijn soms al enigszins poëtisch: ze zijn kort en nodigen uit tot lezen. Zeker bij spannende of raadselachtige titels. Als het erg omslachtig is, of veel tijd zou gaan kosten om de kinderen in de bibliotheek naar geschikte boektitels te laten speuren, kan er gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:
– Laat de kinderen snuffelen in een beperkt aantal bibliotheekboeken, naar lijstjes van andere door dezelfde auteur geschreven boeken; laat daaruit geschikte titels noteren;
– Laat de kinderen deze lijstjes onderling gebruiken;
– Laat de kinderen op de computer zoeken naar titels van boeken van favoriete auteurs;
– Maak vooraf een knipblad (kopieerblad) met daarop een flink aantal geschikte boektitels; deze boektitels kunnen losgeknipt worden en door schuiven, aanvullen en weglaten tot een gedicht worden samengesteld; als voorbeeld treft u hierbij een knipblad aan met een flink aantal titels van kinderboeken.

Extra informatie bij het onderdeel Krantenkoppen-gedicht:

Als uitbreidingsopdracht kunt u de kinderen aan het werk zetten met een stapeltje oude kranten. De opdracht is: knip geschikte krantenkoppen uit en ga ermee aan het schuiven om er een soort (verhalend) gedicht van te maken. Uiteindelijk worden de krantenkoppen in de goede volgorde onder elkaar geplakt op een groot vel papier. Laat er aldus fraaie gedichtenposters van maken.

Opmerking: boektitels zijn beslist poëtischer dan krantenkoppen. Deze uitbreidingsopdracht is mede hierdoor meer geschikt voor de oudste kinderen.

Enkele tips

– Zorg voor een ruim aanbod aan oude kranten (en tijdschriften).
– Laat werken in twee- of drietallen, of tafelgroepjes.
– Eerst een flink aantal koppen laten uitknippen. Het merendeel zal ongeschikt blijken en moeten worden weggegooid, maar dat is niet erg.
– Laat voor het overzicht werken aan een grote groepstafel.
– Laat uit de uitgeknipte koppen eerst zoeken naar koppen die enige thematische overeenkomst hebben, bijvoorbeeld over dieren.
– Natuurlijk mogen er ook delen van de krantenkoppen gebruikt worden. Liever niet alleen maar losse woorden, maar minstens zinsfragmenten.
– Natuurlijk mogen er ook – indien nodig – woorden bijgeschreven worden, maar laat hiervan zo weinig mogelijk gebruik maken.
– Het ‘gedicht’ mag gek en absurdistisch worden, maar enige logica moet er wel in zitten; er kan een soort ‘verhaal’ mee verteld worden. Dichten is ‘verdichten’ – niet alles wat een gedicht vertelt, stáát er ook letterlijk in, integendeel: in een gedicht wordt juist veel weggelaten.
– De kinderen moeten er niet te snel tevreden over zijn: pas na veel schuiven, vervangen van koppen door nog weer andere, enz. het geheel laten opplakken.
– Voordat er opgeplakt wordt: laat de kinderen hun tekst eerst hardop-zachtjes lezen. Is het een goedlopende tekst? Zit er enige logica in? Zitten er mooie vondsten in? Is het grappig?
– De definitieve tekst laten opplakken op een groot (gekleurd) blad, A4 of A3.
– Bespreek naderhand de mooiste poëtische vondsten. Laat de gedichtenposters ophangen en vooral: laat de gedichten voordragen.
– De teksten kunnen eventueel op de computer nog weer worden verwerkt tot ‘echt gedicht’ in een PowerPoint-presentatie. Hierbij kunnen kleine aanpassingen gedaan worden, bijvoorbeeld met gebruik van hoofdletters, en leestekens.
– Publiceren in een groepspoëziebundeltje, of op de website van de school/groep is vanzelfsprekend een extra uitdaging.

Vier foto’s

De foto’s 1, 2, 3 en 4 geven voorbeelden van gedichtenposters, uit krantenkoppen samengesteld.

754db735-ee59-4772-bb26-15af978f32a2_foto 1

34f59931-a982-4df4-967b-d3cd5b21c70c_foto 2

aa1fa8ba-9029-4cd0-9100-19d2baa4868c_foto 3

86231c3e-8b55-4ce5-a027-d00ac125c56f_foto 4

Serie: Gaatjes dichten

Lees ook de andere artikelen uit deze serie:

Kevin

Jan

Klankgedichten

Zoemels

Feest!