Dit themaboek heeft tot doel, dat het de lezer inspireert tot het maken van podiumproducties in een educatieve setting, passend bij (en bedacht en uitgevoerd door) groepen in de basisschoolleeftijd. Met muziek, dans, beeldende middelen, drama en multimedia. Met een originele en verrassende inhoud. Met een kop en een staart. En… het aanzien alleszins waard!

Bedoelingen van de auteurs

Podiumproducties – die uitgevoerd kunnen worden door doelgroepen in het primair onderwijs – zijn in onze visie geen kant-en-klare stukken, maar formats, die uitdagen tot creativiteit, tot zelf doen, zelf ervaren en beleven. Het zijn producten, waarbij het proces soms belangrijker is dan het resultaat.
Om dat resultaat op te krikken, willen we wél dat de lezer door dit boek kan profiteren van de ervaringen van ons als schrijvers en samenstellers. We willen dat de leerkracht door dit boek enthousiast aan de slag gaat. We willen dat de leerlingen hun “eigen” producties maken. We willen dat het een topervaring oplevert, die de leerling zich lang zal herinneren. Bovendien kán het de leerling iets geven, wat in de kunsteducatie het “moment” heet. Dat is het moment, waarop een mens ontdekt en ervaart dat iets kunstzinnigs organiseren, spelen, zingen, bedenken of construeren iets voor hem (of haar) betekent. Dat het iets is, dat bij hem (of haar) past. En dat het iets is, waar hij (of zij) in de vrije tijd of in de toekomst méér mee wil.

Podiumproducties

Vier doelgebieden

Bij het maken van podiumproducties op school spelen een viertal doelgebieden een rol:

1 Vakinhoudelijke doelen

– We gebruiken muziek, dans en drama en willen dat ook op een zo goed mogelijke manier doen.
– De inhoud sluit aan op vakinhoudelijke zaken, die al aangeleerd of bekend zijn.
– We zijn kritisch op de kwaliteit van het spel, het zingen of de gekozen muziek.
– We schakelen wellicht vakdeskundigen in om de kwaliteit te verhogen.

2 Doelgroepgerichte doelen

– De podiumproductie is niet te hoog gegrepen, maar ook niet te kinderachtig.
– De productie is zodanig georganiseerd, dat die bij de doelgroep past.
– We doen ook een beroep op de creativiteit, de fantasie.
– De speciale kwaliteiten van de doelgroep worden benut. En kunstzinnige vaardigheden worden verworven of ingezet.

3 Thematische doelen

– De podiumproductie heeft een duidelijke samenhang: een fantasiethema, een boeiend onderwerp, een mooi verhaal.
– De thematiek moet herkenbaar zijn voor spelers én publiek. Het mag ergens over gaan. En het publiek krijgt ook wat mee, door naar het stuk te kijken. Kunst kan ook middel zijn om een bepaald maatschappelijk onderwerp op een creatieve manier te benaderen.

4 Sociale componenten

– De podiumproductie draagt ook bij aan het ontwikkelen van sociale competenties: samen werken, taken verdelen, verantwoording nemen, angsten en zenuwen overwinnen.
– Maar ook: leren over theater, liveoptredens en het boeien van het publiek (laten schrikken, aan het lachen brengen, laten napraten).

Extra aandacht

Van de vier doelgebieden kan één doelgebied extra aandacht krijgen. De sociale componenten kunnen bijvoorbeeld de hoofdrol spelen. Het ontstaansproces kan belangrijker zijn dan de kwaliteit van het eindproduct. Of in een ander geval: door te kijken naar het plezier dat de spelers hebben in hun spel vergeven we hen de valse tonen.
Hoe u dit boek ook gebruikt en wat u ook gaat doen, de auteurs wensen u in ieder geval veel plezier met de geboden, praktische handreikingen en de educatieve mogelijkheden van Speel je rol!