Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het kan ook uitstekend dienstdoen bij een les wereldoriëntatie/geschiedenis over zeerovers. Of bij een les wereldoriëntatie/aardrijkskunde over landkaarten, legenda’s, kleuren op de kaart, coördinaten, enzovoort.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Lees ook de uitbreiding

Bij dit artikel hoort een online uitbreiding.

Benodigde materialen

– werkblad
– schrijf- en kleurmateriaal
– atlas, globe of wereldkaart (gebied: Oceanië)

Instructie

De kinderen moeten de teksten en opdrachten eerst goed doorlezen. Daarna kan een en ander zelfstandig worden uitgevoerd.

Vervolgactiviteiten

– Geheime schatkaarten en onbewoonde eilanden zullen de kinderen ongetwijfeld inspireren tot het bedenken van eigen fantasie(ei)landen.
Laat de kinderen op groot formaat zulke (ei)landen tekenen, bij voorkeur in een klein groepje. Laat ook gebruikmaken van legendasymbolen, een register, enzovoort. Het geheel kan worden afgesloten met een overzichtstentoonstelling van deze (schat)kaarten.
– Coördinaten op de kaart. Misschien is dit nieuwe leerstof voor de kinderen. Zorg voor uitleg en oefeningen. Maak zo mogelijk gebruik van de stof uit de aardrijkskundemethode. Google Earth geeft de coördinaten in graden, minuten en seconden. Laat hiermee eens wat experimenteren.
– Bij de “geheime formule” wordt een lijn getrokken tussen de punten A en K én tussen de punten F en G. Op het kruispunt van die diagonalen ligt de verborgen schat. (Zie werkblad.) Zijn er op dezelfde wijze ook andere verstopplaatsen op deze kaart mogelijk? Met welke “formule” zijn die dan te vinden? En waarom daar?

Antwoorden

De coördinaten 25° ZB en 130° WL geven een plek aan ten noordoosten van het bekende eiland Pitcairn (het Bounty-eiland). Mogelijk zou hier ooit het Verloren Eiland hebben gelegen…