Onderwijzen is een kunst, een spel van richting geven, loslaten, bijsturen, ruimte geven, teugels aantrekken en vervolgens weer laten vieren. De verwachting die de leerkracht van een kind heeft, heeft in dat proces een enorme invloed. In deze serie van drie artikelen zoomen we hierop in. De context is het beeldend onderwijs.

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.