Nieuw! Drama-activiteiten naar aanleiding van nieuwsberichten. In deze internetuitbreiding vindt u de vierde aflevering.

Vanaf het januarinummer 2012 van Praxisbulletin vindt u hier een nieuwe reeks van De Dramatheek: spelsuggesties naar aanleiding van nieuwsberichten.
Uitgaande van een recent nieuwsbericht krijgt u dan steeds de drie opdrachten te zien, die ook in dit inleidende artikel zijn beschreven: het bericht zelf, wat er gebeurde vóór het krantenbericht, wat er gebeurde na het krantenbericht. In deze internetuitbreiding vindt u de vierde aflevering.

De situatie

Een kind (we noemen haar voor het gemak Eva, maar het kan in het toneelstuk natuurlijk ook een jongen zijn die bijvoorbeeld Nils heet) heeft een lievelingsknuffel. De knuffel heet Moemoe en gaat overal mee naar toe. De moeder van Eva is stewardess en gaat vaak op reis. Soms logeert Eva dan bij de buurvrouw. Als Eva bij de buurvrouw gaat logeren gaat Moemoe ook mee. Een dag later is Eva weer thuis. Dan ontdekt ze dat ze Moemoe bij de buurvrouw heeft laten liggen! Snel gaan ze bij de buurvrouw kijken. De buurvrouw is ook stewardess en jammer genoeg ze is net vertrokken naar Kenia. Het ergste is, dat ze in haar koffers heel veel knuffelbeesten heeft gestopt om bij een weeshuis in Kenia af te zetten. Per ongeluk heeft ze Moemoe ook meegenomen! Eva’s moeder moet zelf binnenkort ook naar Kenia vliegen. Ze heeft een plan. Zodra ze in Kenia is zal ze naar het weeshuis toe gaan om Moemoe te vinden. Ze heeft 24 uur om Moemoe te vinden. Daarna vertrekt haar vliegtuig weer naar Nederland.

Hier vindt u het nieuwsbericht: Vrouw op zoek naar knuffel.

Wat gebeurt er voor het bericht?

Personages:
Eva (of Nils)
Moeder (of vader)
Buurvrouw (of buurman)
Moemoe het knuffelbeest

Verdeel de klas in kleine groepjes. Vertel de leerlingen het verhaal. Laat ze naspelen hoe zo’n logeerpartijtje bij de buurvrouw gaat.

– Eva pakt haar koffertje. Ze stopt Moemoe erin.
– Eva’s vader of moeder brengt Eva weg. Ze nemen afscheid. Moeder vraagt: “Heb je Moemoe bij je?”
– De buurvrouw maakt het gezellig voor Eva. De leerlingen mogen zelf verzinnen wat ze leuk vinden als ze ergens logeren. In ieder geval doet Moemoe aan alles mee!
– Poffertjes eten
– Film kijken
– Verkleden in de jurk van de buurvrouw
– De buurvrouw leest voor

Het moet goed te zien zijn dat het knuffelbeest Moemoe door Eva en door de buurvrouw bijna als een kind wordt behandeld.

HET SPELEN VAN HET BERICHT ZELF
Personages:
Eva
Moeder
Buurman

Aan het begin van deze nieuwe scène zijn Eva en haar moeder weer thuis.
De moeder brengt haar naar bed en zingt nog een slaapliedje of leest een verhaaltje voor. Dan ontdekt Eva dat ze Moemoe niet bij zich heeft. Ze weet meteen dat Moemoe nog bij de buren is.

De moeder loopt meteen naar de buren. De buurvrouw is er niet want zij is ook een stewardess. Ze is net vertrokken naar Kenia. De buurman zoekt met de moeder naar Moemoe maar hij weet bijna zeker wat er aan de hand is: Moemoe is mee naar Kenia.

Moeder vertelt aan Eva dat Moemoe per ongeluk is vertrokken. Eva gaat heel hard huilen. Moeder belooft dat ze zelf in Kenia naar Moemoe zal zoeken. Ze moet er immers zelf ook heen volgende week, omdat ze ook stewardess is.

BESPREEK MET DE LEERLINGEN
Wat kan je doen als je je lievelingsknuffel kwijt bent? Hoe kan je dan toch slapen? (Een andere knuffel pakken, een foto van je oude knuffel bij je bed leggen, bij mama slapen enzovoort)
Heeft iemand in de klas dat wel eens zelf meegemaakt?

WAT GEBEURDE ER NA HET BERICHT
Of de moeder het knuffelbeest terug heeft gevonden is niet bekend. Er is geen krantenartikel meer over verschenen. Daarom verzinnen wij zelf maar een ‘happy end’ aan dit verhaal:

Personages:

De moeder
Een paar kinderen
Een paar ‘gewone’ knuffelbeesten
Moemoe

De moeder staat bij een groepje kinderen. Ze hebben allemaal een knuffelbeest vast. Een van hen heeft Moemoe. De kinderen zijn erg blij met de knuffelbeesten die ze van de buurvrouw hebben gekregen.
De moeder van Eva haalt een mooi knuffelbeest uit haar tas. Ze legt uit dat Moemoe eigenlijk van een ander meisje is. Dat meisje is nu heel verdrietig. Ze wil Moemoe terug. En Moemoe is vast ook verdrietig. Onderweg kwam ze een ander knuffelbeest tegen dat ook heel erg verdrietig is, omdat het knuffelbeest nog niet bij iemand hoort.
Moemoe moet terug naar Nederland, maar het nieuwe knuffelbeest wil heel graag in Kenia blijven.
Het kind dat Moemoe heeft vindt het misschien een beetje moeilijk om Moemoe terug te geven, maar uiteindelijk doet ze het toch, omdat hij/zij het andere knuffelbeest ook wel erg mooi vindt.

Eventueel kunnen de kinderen hierna nog een korte scene spelen waarin de moeder Moemoe terug geeft aan Eva. Eva (of Nils) is natuurlijk heel erg blij!

Speltips

Tip 1:
Het verhaal is redelijk eenvoudig, zodat de leerlingen er zelf mee aan de slag kunnen.
U kunt eventueel de verschillende scènes in een tekeningetje samenvatten, bij wijze van geheugensteuntje.

Tip 2:
Als Eva begrijpt dat Moemoe kwijt is, barst ze in tranen uit. Het is niet gemakkelijk om op het toneel te huilen. Sommige kinderen denken dat het nodig is om echt te huilen. Dat is natuurlijk niet nodig. ‘Doen alsof’ is goed genoeg.
Enkele tips die u aan de spelers kunt doorgeven waardoor het huilen overtuigend lijkt:

– Je gezicht in een zakdoek begraven zodat het publiek je gezicht niet ziet.
– Langzaam schudden met je schouders zoals je ook doet als je echt huilt (of lacht).
– Af en toe zachtjes snikken

Tip 3:
De kinderen in Kenia zijn erg blij met hun knuffelbeest. Dat laten ze zien door allemaal hun beest te knuffelen en stevig vast te houden. Als het kindje dat Moemoe heeft snapt dat Moemoe terug moet, is dat natuurlijk niet zo leuk. Daarom moet de moeder goed uitleggen dat er in Nederland een kind woont dat Moemoe erg mist. Terwijl het knuffelbeest dat ze bij zich heeft nog niemand heeft.
Het kind kan laten zien dat het twijfelt door heel langzaam Moemoe terug te geven, en Moemoe een afscheidskus te geven. Daarna is het Keniaanse kind natuurlijk wel weer heel erg blij met het nieuwe knuffelbeest.

Tip 4:
Als de leerlingen nog niet veel spelervaring hebben, of het nog een beetje spannend vinden om voor publiek te spelen, hoeven ze de scènes niet per se aan elkaar te laten zien. Laat ze eerst in groepjes het hele verhaal spelen en erover praten. Daarna is het wellicht gemakkelijker om het ook aan de rest van de klas te laten zien.

KRINGGESPREK
Het nieuwsbericht en het toneelstuk biedt genoeg stof om over te praten met de kinderen: Wie gaat er wel eens ergens logeren? Neem je dan ook een lievelingsknuffel mee, of juist niet? Wat kan je doen als je je lievelingsknuffel kwijt bent? Hoe kan je dan toch slapen? (Een andere knuffel pakken, een foto van je oude knuffel bij je bed leggen, bij mama slapen etc.)

Veel ouders hebben twee dezelfde knuffelbeesten in huis voor het geval een van de twee kwijt raakt. Wie van de leerlingen heeft ook zo’n reserveknuffel?

Opmerking

Als een van de leerlingen in werkelijkheid ooit een lievelingsknuffeldier is kwijt geraakt dan kan dat verdriet tijdens deze les weer worden opgerakeld. Probeer van tevoren te achterhalen of er iemand is die ooit een dierbare knuffel heeft verloren. Kinderen zijn vaak bang dat hun knuffelbeest ergens alleen op straat ligt, waar het vies wordt en het koud is. Bespreek met hen dat de kans erg groot is dat hun knuffel is gevonden door een ander kind dat nu heel goed voor de knuffel zorgt.

Serie: De dramatheek

Lees ook de andere artikelen uit deze serie: