Elke maand leest u hier een ‘bespiegeling’ van een van de columnisten van Praxisbulletin. Deze maand schrijft Gallus over gedragsproblemen bij kinderen.

WVAW

Verontrustend nieuws!
Uit recent onderzoek door het GDOA (Gallo-didactisch Onderwijsadvies) blijkt dat veel meer kinderen dan tot nu toe werd aangenomen last hebben van een (partiële) leer- en/of gedragsstoornis.
Ervarings- en omgevingsgericht ama-particulier onderzoek toont aan dat slechts een zeer gering percentage van alle kinderen géén stoornis herbergt.
Nog verontrustender is het feit dat als we alle empirisch verzamelde gegevens met elkaar vergelijken en naast elkaar leggen, geen enkele leerling nog als ‘normaal’ aangemerkt mag worden. Dit heeft te maken met het feit dat het begrip ‘normaal’ onderhevig is aan subjectief degeneratieve interpretatie-erosie.

Ondanks de inzet van geavanceerde onderzoeksmethoden blijkt het enorm lastig om een juiste individuele diagnose te stellen. We komen vaak niet dichter bij de kern van het probleem dan algemene indelingen zoals: pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderzijds omschreven, dyslexie of een aan autisme gerelateerde stoornis.

Om tegemoet te komen aan de enorme behoefte bij ouders en onderwijspersoneel om kinderen in een categorie onder te kunnen brengen, introduceert het GDOA de term WVAW *voor alle kinderen die tot nu toe buiten de stoornisboot dreigden te vallen. Van verlaagde inhibitie tot faalangstachtige reacties, van partiële vermoeidheid tot temporele obstinatie, het kan door het GDOA geëtiketteerd worden als WVAW.

Hebt u ook al langer het gevoel dat uw zoon of dochter een stoornis onder de leden heeft?
Vindt u het ook zo moeilijk om de leerkracht van uw kind hiervan te overtuigen?
Het GDOA levert op verzoek van ouders en/of onderwijsinstanties auto-gecertificeerde WVAW-verklaringen. (Zie achterzijde folder voor een prijsindicatie.) Hiermee gesterkt kunnen ouders bij de school van hun kind met een gerust hart om allerlei extra faciliteiten vragen.

Waarom nog langer in onzekerheid verkeren?
Vraag nu meteen een gratis** informatiepakket aan.

GDOA, on(der)wijs goed!

*Waarschijnlijk Van Alles Wat
** exclusief administratie- en verzendkosten

Gallus