Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Column: Kleine pikkedief!

0
Elke maand leest u hier een 'bespiegeling' van een van de columnisten van Praxisbulletin. Deze maand buigt juf Silvana zich over kleine diefjes!

Alle kleuters in één groepsplan

0
Kleuters ontwikkelen zich met sprongen en hebben geen boodschap aan vakgebieden, doelen en verwachte resultaten. Maar hoe kunt u dan het best groepsplannen voor kleuters maken?

Inhoudsopgave

0
Een overzicht van alle artikelen in het zesde nummer van Praxisbulletin jaargang 37.

Even bellen met een voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

0
Pascal Frank is voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Delta De Bilt. Ook is hij schoolleider van basisscholen de Startbaan in Soesterberg en de PWA Soest.

De gelukkige groep

0
Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en de sfeer in de groep zijn minstens zo belangrijk. Maar wat is dat eigenlijk en hoe gaat u ermee om?

Temperatuur in de plusklas

0
In een plusklas stellen kinderen regelmatig vragen waar de leerkracht niet direct een antwoord op heeft. Zo ook als het gaat om verschillen in het meten van temperaturen. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Uit de praktijk: Boekbespreking 2.0

0
Op veel scholen zijn er initiatieven om het leesplezier te bevorderen. Heb je ooit gedacht aan de bijdrage die boekbesprekingen daaraan kunnen leveren? Pas de opzet van de boekbespreking een beetje aan en laat de kinderen zelf hun enthousiasme over boeken delen.

Denken in beeld

0
Beeld- en taaldenken zijn twee leersystemen die beide een eigen manier van informatie verwerven en verwerken hebben. De beelddenker heeft het vaak moeilijk in het (talige) onderwijs.

Inhoudsopgave

0
Een overzicht van alle artikelen in het zevende nummer van Praxisbulletin.

Het Ministerie van Aarde, Mens & Winst (inleiding)

0
Inleiding op een schoolbreed project om met uw leerlingen te werken aan een duurzame samenleving.