Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Raad eens wat ik in mijn hand heb

0
De houding van de hand nader bekeken. Bij het uitoefenen van een sport, beroep of hobby, maar vooral bij het schrijven. Over pengrepen en schrijfinstrumenten.

Schrijven is meer dan bewegen alleen

0
Tegenwoordig wordt er in het onderwijs vaak van uitgegaan, dat kennis belangrijker zou zijn dan vaardigheid. Zo zou bij het schrijfonderwijs de kennis van de lettervorm voldoende zijn om tot een goed handschrift te komen. De beweging, de vaardigheid zou van geen belang zijn. In dit artikel wordt stilgestaan bij het belang van schrijfpatronen, de schakel tussen de vrije bewegingsoefeningen en het eigenlijke schrijven.