Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Kansrijk van groep 2 naar groep 3

0
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kun je grote verschillen tussen kinderen zien. Een deel van de kinderen heeft nog een grote spelbehoefte, terwijl anderen al toe zijn aan het schoolse leren. Dit betekent dat leerkrachten goed moeten differentiëren en afstemmen op onderwijsbehoeften, en keuzes maken in de leerstof en de wijze waarop deze wordt aangeboden.

Lezen met kleuters

0
Kleuters vooral kleuters laten zijn, dat willen de meeste leerkrachten. Tegelijkertijd willen ze de kinderen van groep 2 zo goed mogelijk voorbereiden op groep 3. Voor veel kinderen is de overgang naar groep 3 spannend, omdat ze gaan leren lezen. Het is heel fijn als ze dan in de nieuwe groep dingen herkennen en zo succes ervaren. De basis daarvoor leg je in de kleuterperiode. In dit artikel vind je speelse oefeningen die voorbereiden op het aanvankelijk lezen en spellen.