Natuurkalender: Buiten in december

In elke editie vindt u een natuurkalender. Met de gegeven informatie en bijbehorende activiteit kunt u met de groep naar buiten om op ontdekkingstocht te gaan.

Het werkwoord ‘pollocken’

Bij het zogenaamde ‘pollocken’ werken kinderen in de stijl van de kunstenaar Jackson Pollock. Het is een creatieve werkvorm die uitnodigt tot experimenteren.

Ontdek de zandtafel

Een zand- of watertafel is onmisbaar in een kleutergroep. Jonge kleuters willen vooral graag voelen, oudere kleuters spelen al meer planmatig met diverse materialen. Lees hoe u het spel naar een hoger plan tilt en de tafel betrekt bij uw thema’s.

Lied van de maand: De kerstgedachte

Wat is er echt belangrijk met kerst: cadeautjes of de kerstgedachte?

Ongewoon brainstormen

December staat vaak in het teken van saamhorigheid en gezelligheid. Bijvoorbeeld door samen te eten en spelletjes te doen. Maar het kan ook anders… ongewoner en creatiever: door samen te brainstormen over hoe je gewone dingen ongewoon kunt maken.

Rekenen op muziek

Muziek(leer) en rekenkunde zijn met elkaar verbonden. Er zijn dan ook diverse opdrachten denkbaar waarbij kinderen vanuit muziek hun reken- en wiskundige inzicht verder kunnen ontwikkelen.

Feestelijke pop-upkaarten

Rond de feestdagen worden kaarten met daarop mooie wensen uitgewisseld. Een bijzondere kaart om aan de collectie toe te voegen is een feestelijke pop-upkaart.

Inhoudsopgave Praxisbulletin december 2016

Een handig overzicht van alle artikelen.

Schrijven op tempo

Muziek(leer) en rekenkunde zijn met elkaar verbonden. Er zijn dan ook diverse opdrachten denkbaar waarbij kinderen vanuit muziek hun reken- en wiskundige inzicht verder kunnen ontwikkelen.

Passend onderwijs in Spanje

Welke parallellen en verschillen zijn er te herkennen tussen het Spaanse en Nederlandse basisonderwijs en wat kunnen we leren van Spaanse collega’s?