Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Laten we weer gaan vertellen

0
Het vertellen van verhalen betrekt kinderen op een bijzondere manier bij leerstof en ontwikkeling. Vertellen kan dan ook een belangrijke rol spelen op diverse leergebieden.

Even goed in de spiegel kijken

De Grote Rekendag in 2015 stond in het teken van het maken en beschouwen van meetkundekunst. Dat is alle kunst die van de kijker of maker vragen om de ruimte systematisch te verkennen.

Pedagogisch klimaat op orde?

0
Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. In dit artikel komen leerlingen aan het woord: hoe beoordelen zij het pedagogisch klimaat binnen hun school? Maar ook gedragspreventie wordt besproken.

Positief en negatief

In vijf creatieve lessen steken kinderen de handen uit de mouwen. In deze vijfde les werken ze met positieve en negatieve figuren.

2016 Jeroen Bosch-jaar

0
In 2016 herdenkt Nederland het vijfhonderdste sterfjaar van Jeroen Bosch. Een mooie aanleiding om het werk van deze meesterschilder in de klas tot leven te brengen.

Muziekonderwijs

0
Hoe geef je slimme kleuters voldoende uitdaging? Welke nieuwe ontwikkelingsmaterialen zijn er? Wat kan ik met techniek bij kleuters? In elke editie vindt u tien tips speciaal voor kleuteronderwijs, steeds gecentreerd rond een actueel thema.

Hollandse pot

0
Eten doen we elke dag. Dat moet ook wel. Bij veel eetgewoonten staan we nauwelijks (meer) stil. Maar hoe, wat en waarom eten we eigenlijk? In elk oneven nummer vindt u een artikel in deze serie.

Zie jij wat ik zie?

0
Een verhaal, voorgelezen of gelezen, roept beelden op. Die beelden kunnen bij iedereen anders zijn, ook al hoor of lees je hetzelfde verhaal. In deze les onderzoeken de kinderen hoe dit werkt.

Wat is er met Mo aan de hand?

0
Steeds meer scholen maken kennis met Positive Behavior Support, een schoolbrede, systematische onderwijsaanpak die tot doel heeft een positieve en gezonde leeromgeving te creëren voor leerlingen en leerkrachten.

Lied: Geloof je dit echt?

0
Mooie verhalen, sterke verhalen. Kinderen hebben een enorme fantasie waarin de wonderlijkste dingen echt gebeuren. Of toch niet?