Column: Tien kilo eraf

Elke maand leest u hier een 'bespiegeling' van een van de columnisten van Praxisbulletin. Deze maand schrijft juf Marieke over werkjes.

Lied van de maand: Oooo is dat zo

Lied van de maand: Oooo zit dat zo

Juf, heb ik het goed gedaan?

Serie van vijf artikelen over de noodzaak van effectieve feedback. Aflevering 4: over het onderscheid tussen feedback geven en complimenteren.

Succes herhalen

Als kinderen leren lezen, gaat er vaak veel aandacht uit naar de fouten die zij maken. Dáár wordt op geoefend. Maar dat is niet altijd zinvol. Totdat leerlingen het leesniveau hebben bereikt dat ze eind groep 3 zouden moeten hebben, is het beter om vooral te oefenen op wat goed gaat. Onderzoeksresultaten en tips.

Leerlijnen gekoppeld aan uitstroomniveaus

Leerlijnen die zijn gekoppeld aan uitstroombestemmingen, geven een goede indicatie om een ontwikkelingsperspectief per kind op te stellen. In dit artikel leest u hoe u met behulp van dergelijke gekoppelde leerlijnen uw onderwijs nog beter vorm kunt geven.

Serie Bomen: Zomereik

Negendelige serie over bomen. Aflevering 2: de zomereik. Met achtergrondinformatie in het blad en praktijkonderdelen op de website.

Serie Social media: Pinterest

Nieuw! Negendelige serie, waarin de sociale media nader worden belicht. Centraal staan de praktische toepassingsmogelijkheden in school en klas. Aflevering 2: Pinterest

Mandela

De jeugdroman Madiba, over het leven van Nelson Mandela, is heel geschikt om zijn leven met kinderen te bespreken. Over familie, rituelen, vrijheid, straffen en geweld.

Opruimen

Van bakje fruit en bord soep tot parkeerterrein; de Zwitserse kunstenaar Ursus Wehrli analyseert en ordent. Hij laat met prachtige en grappige foto’s zien hoe de slordige wereld die ons omringt netjes opgeruimd kan worden. In dit artikel staan praktische suggesties om zelf met alle groepen op deze manier fotografisch aan de slag te gaan.

Grote griezels

Halloween wint steeds meer terrein in Nederland. Het griezelen spreekt veel kinderen tot de verbeelding. Neem groep 3 en 4 met het thema Grote griezels mee naar een spannende muzikale monsterwereld.