Column: Vlieg

Elke maand leest u hier een 'bespiegeling' van een van de columnisten van Praxisbulletin. Deze maand schrijft Gallus over een doordenkertje richting de kinderen.

Denken in beeld

Beeld- en taaldenken zijn twee leersystemen die beide een eigen manier van informatie verwerven en verwerken hebben. De beelddenker heeft het vaak moeilijk in het (talige) onderwijs.

Serie bomen: Linde

Negendelige serie over bomen. Aflevering 9: de linde. Met achtergrondinformatie in het blad en praktijkonderdelen op de website.

Uitbreiding – bomen: Linde

Negendelige serie over bomen. Uitbreiding bij nummer 10, over de linde. Met een doeblad.

Rijke leersituaties met eierdozen

Eierdozen worden vaak gebruikt als knutselmateriaal, maar ze zijn ook zeer geschikt om te gebruiken bij leersituaties. In dit artikel vindt u lesideeën voor verschillende vakken.

Serie Social media: Popplet

Negendelige serie, waarin de sociale media nader worden belicht. Centraal staan de praktische toepassingsmogelijkheden in school en klas. Aflevering 9: popplet.

Aan de slag met onderzoekend leren

Kinderen op de basisschool leren hoe ze eerlijk onderzoek uitvoeren zoals ‘echte’ wetenschappers dat doen, kan dat? Jazeker, het wordt zelfs warm aanbevolen!

Geplande vaardigheidsgroei

Een ontwikkelingsperspectief is bedoeld als hulpmiddel om het onderwijs te plannen en te evalueren. U leest hier voor welke leerlingen u een ontwikkelingsperspectief kunt opstellen en op welke wijze u dit kunt doen.

Schrijf-samenwerken op papier

Samenwerken en reageren op elkaar zijn erg belangrijk. Met de acht schrijf-samenwerkingsoefeningen in dit artikel kunt u hiervoor een basis leggen of vaardigheden verstevigen.

Circle painting

Hiep Nguyen maakt kunst die voor iedereen toegankelijk is. Altijd gebruikt hij de cirkel, waar hij een symbolische betekenis aan toekent. Zelf kunt u in de klas ook heel makkelijk aan de gang met circle painting.