De shakefles

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Dat had ik vroeger ook…

0
Met een veelbetekenende blik overhandigt de conciërge aan juf Ans de telefoon. ‘Mevrouw Klip weer voor jou...’ Mevrouw Klip is de moeder van Raymond. Raymond is na de zomervakantie vanwege een conflict van school veranderd en bij juf Ans in de klas gekomen. Hij is elf jaar. En bij hem is dyslexie vastgesteld. De moeder van Raymond weet uit eigen ervaring wat het is om dyslexie te hebben. Zij heeft het op school gered, dankzij haar, zoals zij zelf zegt, tomeloze inzet en doorzettingsvermogen...

Ken jij de kolam al?

0
In dit artikel komt de kolam aan bod. Uit de vele verschijningsvormen van de kolam is díe beweging op papier geselecteerd, die veel op de schrijfbeweging lijkt. Bij het schrijven bewegen we in vier richtingen over het papier: omhoog en omlaag, naar rechts en naar links. Met rechte en/of ronde lijnen. Bij de oefeningen in dit artikel komen die allemaal in één doorgaande beweging aan bod.

In de voetsporen van Edward Burtynsky

0
Tegenwoordig heeft ieder kind wel ooit een foto gemaakt. Sterker nog, veel kinderen schieten plaatjes bij de vleet. Even richten, scherpstellen, de ontspanknop helemaal indrukken en het kiekje is gemaakt. Leuk om te doen, maar slechts een allereerste stap op het pad van de fotografie. Fotografie draait om het vertellen van een verhaal in beeldtaal, het vangen van emoties en het weergeven van een unieke kijk op de wereld. In de fractie van de seconde dat de sluiter openstaat, moet alles kloppen: het licht, de compositie, de sfeer, de camera-instellingen en het idee voor de foto. Poeh, dat is toch een ander verhaal dan een snel geschoten fotootje! Een foto maken blijkt ineens een hele kluif. En in die kluif zetten de kinderen hun tanden. En wel door middel van een kunstworkshop fotografie!

Podium: David van der Krooij

0
Naam: David van der Kooij.
 Functie: Zelfstandige.
 eeftijd: 51. Woonplaats: Amstelveen.
 Favoriete werkplek: Aan een statafel (geeft focus). Vrijetijdsbesteding: Mijn werk is mijn hobby, helaas. Nou vooruit: lezen.

Woordbrokstukken

0
Woordbrokstukken..., wat zijn dat nu weer voor dingen? Lees maar eens verder. Dan komt u er snel achter. Leuke taalspelletjes voor de bovenbouw!

Buiten in januari

0
In jaargang 29 van het Praxisbulletin wordt in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen. (Niet in het themaboek, dat in februari 2012 verschijnt.)

Schipbreuk

In dit artikel geven wij u achtergrondinformatie over de noodlottige reis van de Batavia, de Oost-Indiëvaarder van de VOC, die in de zeventiende eeuw schipbreuk leed. Aan dit spectaculaire geschiedenisonderwerp hebben we vervolgens een les gekoppeld, die voor de kinderen informatief is en divers qua werkvormen en leerdoelen.

Wat staat er in de krant?

0
Vanaf nu tot en met juni 2012 kunt u op de website van Praxisbulletin weer terecht in de Dramatheek. Elke maand vindt u hier een nieuwe spelsuggestie, waarbij we dit schooljaar inspiratie zoeken in het nieuws. In de klas kijkt u met de leerlingen vast wel eens naar het Jeugdjournaal. En veel kinderen lezen ook het Jeugdjournaalkrantje of de Kidsweek. Veel nieuwsberichten zijn de moeite waard om eens wat langer bij stil te staan. Welk verhaal zit er achter een krantenbericht? Hoe zou de situatie kunnen aflopen, die beschreven wordt? Door na te denken over de mensen en de emoties achter de verhalen leren leerlingen zich beter in te leven in andermans problemen en gevoelens. Door verhalen te bedenken die bij een krantenbericht aansluiten, gebruiken de kinderen hun fantasie weer eens op een andere manier. De krant lezen..., maar dan net even anders!

Focus op groei

Jasper maakt midden groep 5 de M5-toets Rekenen-Wiskunde. Hij heeft een E-score. In voorgaande jaren had Jasper ook steeds een E-score. Zijn ouders zijn verontwaardigd. Heeft Jasper dan niets geleerd? Jasper zelf is steeds minder gemotiveerd, want hij kan toch nooit meer dan een «E’tje» halen! De leerkracht weet, dat Jasper een achterstand heeft en wil hem onderwijs aanbieden, apart van de groep. Maar op welk niveau kan zij dat het best doen?