Column: Jaloers

0
Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand is Lysbeth jaloers op haar collega's. Maar niet op allemaal!

Ik ben vindingrijk!

0
Pleidooi voor de ontwikkeling van vindingrijkheid in de klas. Over flexibel en creatief denken, met behulp van de divergentie - matrix.

Plichten van ouders

Opiniërend artikel over de plichten van ouders. Over mondigheid en uitwassen, rechten en plichten, ervaringen en grenzen. Met discussielijst voor teambespreking.

Speel je rol!

0
Lessuggesties voor instaptoneelstukjes en rollenspel. Over improvisatiespel, naar aanleiding van een opdracht, met een gegeven (conflict)situatie. Met voorbeelden, tips en kopieerbladen.

Bijzondere gesprekken met ouders

0
Negendelige serie over ‘bijzondere gesprekken met ouders’. Aflevering 9 (slot): over het contact met allochtone ouders. Met suggesties ter verbetering.

Rekenen op wiskunst

0
Rekenen als kernvak en kunstonderwijs als opzichzelfstaande, ondergeschikte discipline? Nee, hoor! Er zijn dwarsverbanden mogelijk. Hoogste tijd voor wiskunst! Een zoektocht, met praktijkvoorbeelden.

Natuurkalender: Buiten in juni

0
In jaargang 29 van het Praxisbulletin is in elk regulier nummer een natuurkalender als kopieerblad opgenomen.

Podium: Remco Pijpers

0
Serie interviews met mensen die het onderwijs iets te bieden hebben.

De kracht van thematisch werken

Onderwijs gaat meer leven, door het thematisch vorm te geven. Over de kracht van thematisch werken, volgens het ipcmodel (Internationaal Primair Curriculum). Een verslag, met praktische voorbeelden.

Register jaargang 2011-2012

0
In elk nummer van Praxisbulletin staan boeiend artikelen die zeker de moeite van het bewaren waard zijn. Hier vindt u het Register, om snel te te zoeken wat er wanneer is verschenen.