Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Tijd

0
Op school leren we kinderen vooral omgaan met kloktijd. Maar het begrip tijd behelst veel meer dan alleen maar het leren lezen van de juiste kloktijd. Laten we eens op onderzoek gaan naar de betekenis van het begrip tijd. U zult waarschijnlijk tot nieuwe inzichten komen. En daar hebben uw leerlingen veel profijt van! In dit artikel reik ik u praktische handvatten aan, waarmee u direct aan de slag kunt. Het is een handreiking, waarmee u het thema Tijd als onderwerp voor wereldoriëntatie kunt gebruiken. Maar lees zeker ook de extensie bij dit artikel op praxisbulletin. nl, zodat u beter onderbouwd aan het werk kunt gaan met de kinderen.

Serieus Spel in de Klas

0
Kinderen kunnen elkaar in de haren vliegen als kemphanen. En soms blijven ze ook in hun ruzies hangen. Dan voelt u zich waarschijnlijk net een politieagent. En u krijgt soms het gevoel, dat u niet meer toekomt aan lesgeven. Daarom zijn veel scholen op zoek naar projecten, die helpen bij het verbeteren van de sociaalemotionele competenties. Bij één zo’n project – Serieus Spel in de Klas – wordt gebruikgemaakt van toneelspelen en gamen. Het is niet erg arbeidsintensief en is zelfs geschikt voor mensen, die niet zo veel belangstelling voor ict hebben. Het programma staat heel dicht bij de leerkrachten én bij de kinderen. En nadat je weet wat de bedoeling is, kun je onderdelen van het programma meteen toepassen in de groep. Gaat er bijvoorbeeld iets verkeerd op het schoolplein, dan kan dat worden nagespeeld in de klas. Hierdoor zien de kinderen meteen welke gevolgen hun acties hebben en hoe het voor een ander kind voelt om zo’n actie te ondergaan. Zo leren kinderen zich te verplaatsen in anderen en leren ze ook hoe ze conflicten zélf kunnen oplossen!

Kerstengel te koop

0
De sneeuw valt in wollige vlokken naar beneden. Kindergelach en kerstgezang vullen de school. De geur van dennennaalden en warme chocolademelk zorgen voor een extra kerstgevoel. Buiten is het koud, maar binnen is het heerlijk warm... Hebt u het ideaalplaatje van een gezellige kerstviering al in uw hoofd? Wij helpen u graag om die viering te verwezenlijken. Met een beetje inzet, fantasie en hulp komt u een heel eind met een leuke kerstmarkt.

Stoute kat!

0
Laat kinderen geconcentreerd luisteren naar de muziek en tekst van liedjes om zo hun luistervaardigheid te ontwikkelen. Deze vaardigheid wordt in dit artikel belicht vanuit taal en muziek.

Doelgericht werken

0
Elke les of activiteit dient een doel. Ook de tekenles of de gymles. En zelfs buitenspel! Kinderen zijn elke keer een stapje verder in iets kunnen, weten, begrijpen, verwerken, beoefenen, maken of doen. Hoe beter een leerkracht zicht heeft op dat “stapje”, hoe doelgerichter de instructie en de begeleiding zijn. Dus hoe groter het effect van de les is. Maar het is voor het effect van de les én de betrokkenheid ook belangrijk, dat de kínderen weten wat het doel is.

Anouk

0
Groep 2 van basisschool de Wingerd heeft gym. In het midden van de gymzaal staat de wiebelplank. De kinderen moeten er overheen lopen. Ze vinden het fantastisch en hebben de grootste lol. Behalve Anouk. Zij durft niet over de wiebelplank te lopen. Wesley en Daan staan er hard om te lachen. En zo begint het vierde artikel in de serie over bijzondere kinderen, die in jaargang 28 van het Praxisbulletin zal verschijnen. Aflevering 4: kinderen met cv (Cerebrale Visusstoornis). Oftewel: Cerebral Visual Impairment (cvi).

Beleefde woorden

Enkele jaren geleden merkte ik, dat veel scholen aan het begin van het schooljaar bezig waren met het boekje Kikker is ziek. Later bleek, dat dat boekje centraal stond in een thema van de methode Schatkist. Hadden we vroeger aan het begin Lekkerkerk van het schooljaar de nationale boomdag, omdat alle kinderen als eerste het woord boom leerden lezen, nu hebben we dus een «nationale kikkerweek». Het is de vraag of dat het antwoord is op de opdracht, die de school heeft, om te werken aan de woordenschatontwikkeling in groep 1/2...

Beoordelen van beeldend werk

0
In mijn vorige artikel Tot verbeelding verleiden (opgenomen in Praxisbulletin, 28ste jaargang, nummer 3, november 2010) beschreef ik verschillende opvattingen over het beeldend onderwijs. Steeds heb ik toen de kerndoelen erbij gehaald. Voor het beoordelen van werkstukken van de leerlingen zal ik in dit artikel wéér teruggrijpen op de kerndoelen.

Documenten uit een fles

0
Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het kan ook uitstekend dienstdoen bij een les wereldoriëntatie/geschiedenis over zeerovers. Of bij een les wereldoriëntatie/aardrijkskunde over landkaarten, legenda’s, kleuren op de kaart, coördinaten, enzovoort.

Lief, klein kindje

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.