Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Emotie in de klas: eenzaamheid

0
In deze negendelige reeks vindt u hier spelsuggesties rondom emoties. Aan de orde komen de volgende negen onderwerpen: jaloezie, vriendschap, medelijden, eenzaamheid, schaamte, angst, opluchting, verliefdheid en spijt. De spelsuggesties verschijnen bij elk nummer van de jaargang, met uitzondering van het themanummer (nummer 6, februari 2011).

De Websint

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Sinterklaas staakt!

0
De sint heeft er genoeg van. Hij besluit om iets te doen wat hij nog nooit eerder heeft gedaan: hij gaat staken! Als de kinderen horen dat Sinterklaas staakt én waarom hij in staking is gegaan, dan krijgen ze spijt. Spijt van hun hebzucht. Uiteindelijk kan Sinterklaas tevreden zijn over de kinderen en is het sinterklaasfeest tóch nog gered!

Meten wat we willen weten

Voor een betrouwbare toetsafname dienen de condities, waaronder toetsen afgenomen kunnen worden, voor alle leerlingen zo veel mogelijk gelijk te zijn. Alleen dan kunt u de resultaten van leerlingen met elkaar en met de normgroep vergelijken. Aanpassingen zijn soms wenselijk en mogelijk. Daarover gaat dit artikel.

Juan, de illustrator

0
Op zolder vond ik een kaft van een oud kinderboek. Zo’n kaft van een boek, dat helemaal stukgelezen is. De kaft is kapot en half verscheurd. Je kunt niet meer zien bij welk boek hij hoort en wie hem gemaakt heeft. Ik vraag de kinderen van mijn groep of zij een idee hebben. Ze zijn er snel uit. Het boekomslag is gemaakt door een tekenaar, een illustrator. Het moet een ouder iemand zijn, want het omslag is al erg oud. ‘Zou hij ook familie hebben?’ vraag ik. De kinderen denken dat hij nog wel ouders heeft en misschien ook wel een vriendin. Hij zal ook vast ergens een werkplek hebben. En ik denk dat het een reislustig persoon is. Hij moet natuurlijk ook nog ergens een fotoboek hebben. ‘En…,’ zeg ik, ‘er is ook nog een reisboekje, vol met aantekeningen en tekeningetjes.’ Ik vraag de kinderen om de illustrator, zijn familie, een aantal foto’s uit het fotoboek, het reisboekje en zijn atelier te bedenken, te maken en te beschrijven. Daar hebben ze wel zin in!

Tot verbeelding verleiden

0
In dit artikel beschrijf ik verschillende opvattingen over wat goed kunstonderwijs zou zijn. Ik zal steeds het kerndoel 54 erbij halen en kijken in hoeverre de verschillende opvattingen dit kerndoel recht doen. Dit kerndoel gaat over verbeelden. Uiteindelijk kom ik tot de beschrijving van een aanpak, die tegemoetkomt aan alle kerndoelen, maar die vooral kinderen veel plezier geeft in verbeelden!   Dit artikel is een pleidooi om te gaan verbeelden met leerlingen! Leer kinderen hun gevoel, hun ervaring, hun denken zichtbaar te maken in klei, in hout of op papier…

Sabine

0
Er wordt nogal eens gedacht dat hoogbegaafde kinderen (bij jonge kinderen wordt gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong) op sociaal-emotioneel gebied achterlopen. Dat is niet juist. Deze kinderen zijn hun leeftijdsgenoten juist vaak (ver) vooruit.

Rekenen aan tandwielen

0
Het vak wetenschap & techniek laat zich prima combineren met het vak rekenen & wiskunde. Dat is prettig voor het vak wetenschap & techniek, want dan kan daar extra tijd aan worden besteed. Maar het is óók heel goed voor het vak rekenen & wiskunde, want dan rekenen de leerlingen binnen een echte context. Bovendien kan het reken- en wiskundeonderwijs via deze koppeling meer het karakter krijgen van onderzoekend leren

Bekijk het

Dit artikel gaat over kijken. Kijken en zien. Zien en weten. Over het kijken naar leerlingen en het kijken van leerlingen. Over de manier waarop u naar uzelf kijkt en de manier waarop u naar kinderen kijkt. Over observeren. Kortom: het gaat over kijken, vanuit verschillende invalshoeken en betekenissen...

Christendom en Jodendom

0
Hoe kunt u aandacht besteden aan feesten uit andere culturen in uw lespraktijk? Met lesmateriaal in drie afleveringen op de website, voor interculturele vieringen in uw klas of school. Over diversiteit, eigenheid en een tolerante houding.