Tovertekenboek

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

De trouwerij van Storm en Egelientje

0
In het ontwikkelingsgericht onderwijs ga je onder andere uit van betrokkenheid van kinderen. Hoe kun je met zoiets complex en spannends als een viering (of een maandsluiting) deze betrokkenheid inzetten? Dit artikel geeft hierop een antwoord, door de beschrijving van een praktijkvoorbeeld uit mijn eigen groep.

Langelijnpuzzeltocht

0
Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het kan ook uitstekend dienen als voorbereiding op een puzzeltocht/speurtocht bij een schoolkamp of schoolreis. En ook kan het ingezet worden bij een aardrijkskundeles of een les wereldoriëntatie over oriëntatie en kaartlezen.

Wereldgodsdiensten en hun gebruiken

0
Hebt u wel eens gehoord van Diwali? Van Vesak? Van Çocuk Bayrami of Pesach? Het zijn allemaal feesten uit andere culturen, die leerlingen van uw school misschien wel thuis vieren. Wat is de herkomst van deze (en andere) feesten? Wat zijn de gebruiken? En wat is de huidige betekenis daarvan? In dit artikel beschrijf ik hoe u als leerkracht aandacht kunt besteden aan deze feesten in uw lespraktijk. Met lesmateriaal in drie afleveringen op praxisbulletin.nl, zodat u meteen aan de slag kunt met interculturele vieringen in uw klas of school!

Deugnieten en deugden

0
Over het aanleren van deugden, als grondslag van fatsoenlijk gedrag. Pleidooi voor een gemeenschappelijke pedagogische visie en de school als oefenterrein voor het ontwikkelen van morele competenties. Met praktijkvoorbeelden. Over het aanleren van deugden, als grondslag van fatsoenlijk gedrag. Pleidooi voor een gemeenschappelijke pedagogische visie en de school als oefenterrein voor het ontwikkelen van morele competenties. Met praktijkvoorbeelden. In iedere schoolgids kunt u lezen waar een school voor staat. Leerkrachten en leerlingen dienen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Er moet vertrouwen heersen tussen het team en de leerlingen. De schoolleiding ziet graag dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de directe omgeving en zorgzaam omgaat met het leer- en speelmateriaal. Respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid worden vanouds deugden genoemd. Of morele competenties. Het is om het even. Alles wat u waardeert aan uw leerlingen en overal waar u blij van wordt in de klas komt voort uit zo’n oeroude, vertrouwde deugd. Dit artikel gaat over het aanleren van deugden, als grondslag voor fatsoenlijk gedrag.

Werken met beeldtaal

0
Schoolbreed project rond het thema van de Kinderboekenweek van 2010: De Grote TekenTentoonstelling. Met tips en uitgewerkte lesideeën rond beeldtaal in kinderboeken. De Kinderboekenweek valt dit jaar in de periode van 6-16 oktober. Het thema is: De Grote TekenTentoonstelling. Over beeldtaal in kinderboeken. Een onderwerp, waar je op veel verschillende manieren mee bezig kunt zijn.In dit artikel geef ik een aantal tips voor een uitnodigende leesomgeving én uitgewerkte ideeën rond het genoemde thema.

Hand in hand, maar geen kameraden!

0
Beschrijving van de aanpak van ADHD, faalangst en hyperactiviteit bij kinderen, met behulp van het REM-mode. (REM: Rationeel Emotief Management.) Met praktijkvoorbeelden en oefeningen. ADHD is de afkorting van: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD komt zowel bij kinderen als volwassenen voor. Bij kinderen zie je vooral hyperactiviteit en een zwakke concentratie. Volwassenen neigen meer naar depressief gedrag. Kinderen met ADHD willen graag sociaal wenselijk gedrag laten zien. Ze proberen de hyperactiviteit te onderdrukken. Je ziet dat veel kinderen met ADHD een faalangst ontwikkelen. Het REM-model leert een kind met zijn/haar faalangst om te gaan, maar ook met zijn/haar hyperactiviteit. REM staat voor: Rationeel Emotief Management.

Bas

0
“Het is vandaag zo’n stralende dag. We gaan lekker buiten tekenen!” zegt juf Ineke van groep 7 met een grote glimlach. Alle leerlingen reageren enthousiast. Nou ja, bijna alle leerlingen dan! Want Bas kijkt wat bedenkelijk. “Pak je spullen en kom mee naar het plein,” vervolgt de juf. Ze staat op, pakt een paar velletjes papier van haar bureau en loopt naar de deur. “Kom op, jongens! Een beetje opschieten!” En zo begint het eerste artikel in de serie over bijzondere kinderen. Aflevering 1: kinderen met de stoornis van Asperger, een autisme spectrum stoornis (ASS).

Kunst tot verbeelding

0
Dit artikel gaat over een zoektocht van jaren. Ik heb wat met mooie dingen én ik ben schoolmeester. Maar wat is mooi? En hoe moet je als leerkracht omgaan met kunst in de klas? Moet je alles van kunst weten? Waarom zou je eigenlijk kunst in de basisschool moeten halen? Welke kunst dan? En hoe doe je dat dan met kunst? Dit is een artikel om kinderen kunst te laten beleven. Met hart en ziel. En omdat kleuters kunst nu eenmaal anders waarderen dan leerlingen van groep 8, gaat het over alle nuances die te maken zijn.

Wereldgodsdiensten en hun gebruiken: de islam

0
Hoe kunt u aandacht besteden aan feesten uit andere culturen in uw lespraktijk? Met lesmateriaal in drie afleveringen op de website, voor interculturele vieringen in uw klas of school. Over diversiteit, eigenheid en een tolerante houding. In het Praxisbulletin-artikel leest u hoe u als leerkracht aandacht kunt besteden aan feesten uit andere culturen, die leerlingen van uw school thuis vieren. Diwali, Vesak, Pasen, Çocuk Bayrami, Pesach. Wat is de herkomst van deze (en andere) feesten? Wat zijn de gebruiken? En wat is de huidige betekenis daarvan? In drie afleveringen bieden wij u hier op lesmateriaal aan, zodat u meteen aan de slag kunt met interculturele vieringen in uw klas of school! In deze internetuitbreiding vindt u de eerste aflevering van het lesmateriaal, behorende bij de islam.