Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Prikbord april 2016

0
Nieuws en weetjes.

Doe meer met een handige strategie

0
Kennismaking met vier denkstrategieën, die kinderen bij de les betrekken én houden. Met voorbeeldles begrijpend lezen.

Kiezen voor Keuzewerk 2

0
Vervolg van Keuzewerk 2: thema 7, 8 en 9 van een serie uitdagende opdrachten voor zelfstandig werken rond een aantal thema’s.

Bijnafeest

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Buiten spelen

0
Aflevering 2 over poppenkast in de klas. Complete handleiding voor het maken van een vrolijke poppenkastvoorstelling over de lente, bijvoorbeeld als start van een lenteproject.

Op pad in de stad

Beschrijving van de inhoudelijke, organisatorische en didactische aspecten van een stadsexcursie, waarbij kinderen zelf initiatieven kunnen ontplooien. Het Praxisbulletin-artikel poogt de waarde van een stadsexcursie aan te geven. Het bespreekt de inhoud, organisatie en didactiek van de stadsexcursie, startend vanuit de belevingswereld van het kind. Onderwerpen uit allerlei vakgebieden komen aan bod: historie, architectuur, natuur, kunst, cultuur, taal, enz. Het zijn ook thema’s die vragen bij de kinderen oproepen, waardoor ze hun leefomgeving beter leren kennen. Tegelijkertijd tracht het artikel de drempel bij de lezer te verlagen om zelf een stadsexcursie op te zetten. In deze internetuitbreiding vindt u als voorbeeld het achtergrondverhaal over de ontwikkeling van de stad Groningen. Alle in het bladartikel genoemde inhoudelijke elementen van een stadsexcursie komen hierin aan bod (groei, architectuur, kunst, stratenpatroon, straatnamen, natuur en waterwegen).

Improviseren kun je leren!

0
Complete beschrijving van een workshop dansimprovisatie, in vier delen. De vaardigheden die worden geoefend, zijn niet alleen belangrijk voor dans/beweging, maar komen ook prima van pas in elke, alledaagse (school)situatie!

Actief ouderschap & educatief partnerschap

0
Over het vormgeven van actief ouderschap binnen de school. Praktische oplossingen en concrete handvatten om ouderhulp om te zetten in educatief partnerschap. Doel: samen werken aan leren!

Vorstelijk schrijverschap

0
Kinderen uit de bovenbouw maken een kinderboek over Koninginnedag voor kleuters. Compleet uitgewerkt project: van doelgroeponderzoek tot schrijfplan, van tijdpad tot presentatie.

Uitbreiding: “Ja, ik wil!”

0
Lessenserie, om kinderen op een creatieve manier bezig te laten zijn met het thema ‘Trouwen’. Te gebruiken als de juf of de meester gaat trouwen, maar ook als algemeen thema.