Mmm…, Kinderboekenweek!

Beschrijving van gemakkelijk uitvoerbare ideetjes voor gebruik in de groep tijdens de Kinderboekenweek 2009.

“Mijn buik zit vol tranen…”

Over achtergronden en overlevingsstrategie├źn van kinderen, die buiten de boot dreigen te vallen. En over een passend antwoord hierop, dat leerkrachten en ouders gezamenlijk moeten zien te vinden.

Uitbreiding: In actie voor dieren!

Aflevering in de serie "Drama als doel". Handleiding voor het maken van een toneelstuk in het kader van dierendag. Beschrijving van een toneelstuk, met een eenvoudige verhaallijn, waar u gemakkelijk een inzameling voor een goed dierendagdoel aan kunt koppelen.

Bange kinderen: faalangst in de klas

Aflevering 1 van een maandelijkse column over angsten bij kinderen, naar aanleiding van het artikel "Bange kinderen" in Praxisbulletin 27-1 (september 2009).

Oma’s lekkerbekken

Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Uitbreiding: Een leesconcert

Muziek als inspiratiebron bij het oefenen van de leestechniek. Dit artikel bevat de muzikale leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van een les technisch lezen, waarin u de oefenmeester bent.

Snoskomkommer, jakkie!

Een project over gezond eten en drinken in de Kinderboekenweek. Kinderen zijn hun eigen leermeesters en worden "jonge ondernemers" in een project, vol creatieve uitdagingen en budgetteringsproblemen.

Een leesconcert

Muziek als inspiratiebron bij het oefenen van de leestechniek. Dit artikel bevat de muzikale leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van een les technisch lezen, waarin u de oefenmeester bent.

In actie voor dieren!

Aflevering in de serie "Drama als doel". Handleiding voor het maken van een toneelstuk in het kader van dierendag. Beschrijving van een toneelstuk, met een eenvoudige verhaallijn, waar u gemakkelijk een inzameling voor een goed dierendagdoel aan kunt koppelen.

Sfeerlichtjes in de klas

Beschrijving van sfeerverhogende activiteiten, waarmee u de samenhang binnen uw groep kunt vergroten en/of probleemkinderen (weer) meer bij het groepsgebeuren kunt betrekken.