Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Roosje

0
Kun je een vreemde taal leren als je vier bent? Dat kan – op een speelse manier – in dit verhalend ontwerp over een meisje uit China. Interculturele communicatie voor kleuters!

Beter lezen (2)

Tweedelige serie over het optimaliseren van de leesprestaties bij kinderen, vanuit een eigen beleidsverantwoordelijkheid. Een aanpak voor de onderbouw (groep 1-4). Aflevering 2: vanaf de herfstsignalering tot het eind van het schooljaar.

Het hondje van Sint-Maarten

0
Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Rekenen op de laptop

0
Experiment om leerlingen al hun oefenwerk met rekenen op de computer te laten uitvoeren. Beschrijving van (positieve en negatieve) praktijkervaringen, vanuit diverse invalshoeken. Met tips en conclusies voor toepassing in de eigen situatie.

Uitbreiding: Drama als doel: De pepernotenmachine

0
Complete handleiding voor het maken van een spannend toneelstuk over Sinterklaas.

Het staat in de sterren

0
Pretpakket: varia.

Praxistips

0
Twee tekenlessen om (schilder)kunststromingen in beeld te brengen.

De Super Pepernotenfabriek

0
Door met de groep samen te werken aan een lopende band, heeft ieder kind een aandeel in het eindresultaat. Lesbeschrijving over ontwerpen, produceren en verpakken in een eigen pepernotenfabriek.

Het Nederlandse landschap

0
Het Nederlandse landschap Bron Nummer 2 Lesproject over het Nederlandse landschap, waarbij zelf ontdekken, onderzoek doen, presenteren en samenwerkend leren centraal staan. Het groepsdoel kan alleen maar worden bereikt, als ieder groepslid een bijdrage levert aan het proces.

Uitbreiding: Het staat in de sterren

0
Pretpakket: varia.