Kinderen met een beperkte woordenschat ervaren als kleuter al dat interactie met andere kinderen lastig verloopt. Leg in de poppenhoek maar eens uit dat je graag wilt koken en dat de tafel moet worden gedekt, als je de woorden niet hebt. Ze voelen dat ze niet begrepen worden en begrijpen op hun beurt andere kinderen ook niet. Dit heeft direct invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook voor het uitstroomniveau naar het vervolgonderwijs is woordenschat cruciaal, omdat het een belangrijke component van begrijpend lezen is. Hoe kunnen we zorgen voor een optimale woordenschat voor elk kind?

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.