Al pratend wijs

Eveline Bogers

973

Al pratend wijs

Al pratend wijs gaat over het belang van een goede mondelinge taalvaardigheid. Het is een voorwaarde voor schoolsucces en goed functioneren in de samenleving. De eerste zeven levensjaren zijn de kritische periode van taalverwerving voor een kind. In deze periode is de rol van pedagogische medewerkers en leerkrachten cruciaal. Zij kunnen achterstanden voorkomen of tijdig signaleren en beperken.

Met veel achtergronden, lijstjes en praktische tips, maar zeer overzichtelijk, biedt dit boek handvatten voor medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerkrachten. Vanwege de doorlopende lijn is dit boek ook heel handig bij de overgang van voor- en vroegschoolse educatie naar de basisschool. Het boek besteedt aandacht aan het belang van mondelinge taalvaardigheid, taalverwerving van jonge kinderen, voorkomen van mondelinge taalproblemen, achterstanden en ontwikkelingsstoornissen, vroegtijdige signalering en ouderbetrokkenheid.

Praktische informatie

leerkracht

Al pratend wijs
auteur: Eveline Bogers
uitgever: Pica

In de boekenrubriek Lekker lezen bespreken we iedere maand verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.