Praktisch maandblad voor primair onderwijs

4 vierkant gebakje

3 rechthoek
5 taartpunt ronde rand