Praktisch maandblad voor primair onderwijs

33-10 lied van de maand – Op de foto (bladmuziek, ritmestuk)