Praktisch maandblad voor primair onderwijs

3 rechthoek

2 taartpunt plat
4 vierkant gebakje