Praktisch maandblad voor primair onderwijs

2 taartpunt plat

1 taartpunt hoog
3 rechthoek